Jak poznám požární dveře?

Základním údajem je požární odolnost. Ta představuje dobu, po kterou dokáží dveře vzdorovat plamenům či vysokým teplotám. Tento údaj se udává v minutách a základními třídami jsou 30, 45, 60, 90, 120, 180 minut. Dalším důležitým údajem je u požárních dveří rozdělení do tříd EI a EW. Tyto třídy se liší místem, kde se měří teplota sálající ze dveří na straně odvrácené od plamenů: u třídy EW se měří teplo vycházející ze dveří, naopak u EI je kritériem samotná povrchová teplota dveří. Další důležitou hodnotou je takzvaná kouřotěsnost (označení SC). Ta udává, zda protipožární dveře propouští kouř ze strany napadené požárem.

Požární certifikace je u vstupních dveří nutnost
Autor: NEXT

Pokud se chystáte vyměnit stávající dveře za nové, pak touto výměnou nesmí být sníženy požadavky na dveře vyplývající z požárně bezpečnostního řešení, které je součástí projektové dokumentace. Na základě této dokumentace vydal stavební úřad kolaudační rozhodnutí, případně kolaudační souhlas či povolení k užívání dané stavby.

Požární certifikace je u vstupních dveří nutnost
Autor: NEXT

Faktem je, že dle platných předpisů byt v bytovém domě musí tvořit samostatný požární úsek, který je ohraničen od ostatních částí objektu požárně dělicími konstrukcemi. Otvory v těchto konstrukcích, jako jsou například dveře, jsou požárními uzávěry, které musí být navrženy s požární odolností podle požárního rizika daného požárního úseku,“ vysvětluje Jaroslav Pecka, odborník na zabezpečení nemovitostí.

Co říká zákon?

Dle stanoviska Ministerstva vnitra (generální ředitelství Hasičského záchranného sbor ČR) je každý byt považován za požární úsek a vstupní protipožární dveře chrání nejen Vás, ale zejména únikovou cestu ostatních obyvatel domu. Proto se musí jednat o certifikované požární dveře. Od prodejce tedy vyžadujte požární certifikát EI 30, platný z obou stran požárních dveří.

Vyzkoušejte nejkvalitnější bezpečnostní protipožární dveře od výrobce s téměř 30letou tradicí.