Vědecké studie prokázaly možnou souvislost vzniku srdečně-cévních chorob s cévním věkem, který nemusí být vždy shodný s věkem biologickým. Cévní věk se zjišťuje na základě rychlosti tzv. pulsové vlny. Vzniká při stahu srdce a vypuzení krve do systémového řečiště. Zdravé tepny jsou pružné a pulsové vlny se v nich šíří pomalu. S přibývajícím věkem a nezdravým stylem života však tepny tuhnou a pulsové vlny se šíří rychleji. Čím tužší jsou cévy, tím rychlejší je pulsová vlna a riziko propuknutí srdečně-cévních chorob se zvyšuje.

Proč jsou cévy tak důležité?

Cévy si můžeme zjednodušeně představit jako potrubí, kterým v těle proudí krev. Spolu se srdcem vytvářejí uzavřený krevní oběh. Cévy zahrnují jak tepny, tak žíly. Tepny odvádějí okysličenou krev ze srdce k orgánům a tkáním celého těla. Žíly zase přivádějí odkysličenou krev z orgánů a tkání celého těla směrem do srdce.

Špatný stav cév nebolí

Mezi rizikové faktory problémů s cévami i tepnami patří především kouření, nedostatek pohybu a nezdravá strava, vysoký krevní tlak, období přechodu u žen, diabetes, dědičnost a dlouhodobý stres.

Zaměřte se proto na prevenci a nechte si cévní věk změřit. Měření je podobné měření krevního tlaku – je jednoduché a bezbolestné. Trvá přibližně 10 minut a probíhá v lékárně. Výsledky se dozvíte ihned, přičemž lékárníci s vámi váš zdravotní stav zkonzultují a doporučí další postup.

Jak přesně probíhá měření cévního věku?

První na řadu přijde rozhovor lékárníka s pacientem. Je důležité, abyste byli v klidu a nebyli jste před měřením vystaveni fyzické zátěži. Do lékárny přijďte ve volném rukávu, protože dostanete na paži manžetu – metoda a princip měření jsou oproti měření krevního tlaku odlišné, ale pocit budete mít stejný, protože manžeta na paži se bude několikrát nafukovat a vyfukovat.

Je třeba pamatovat na to, že zjištění vyplývající z jednoho měření ještě neznamenají diagnózu. Lékárník s vámi výslednou zprávu detailně projde, doporučí vám další postup a vy budete mít prostor pro položení otázek. Vyšetření cévního věku vyhodnocuje několik parametrů, které mohou být ovlivněny aktuálním stavem pacienta.

Nechte si ve vybraných Alphega lékárnách změřit cévní věk.
Autor: Alliance Healthcare

Seznam Alphega lékáren, ve kterých měření probíhá, naleznete na zde.

Z výše uvedeného vyplývá, že cévní onemocnění mohou být velice závažná a často končí fatálními následky. Proto je potřeba o své cévy pečovat. Racionální strava, dostatek pohybu a pravidelné preventivní prohlídky u lékaře by měly být samozřejmostí pro každého z nás. Pro prvotní odhalení možných kardiovaskulárních problémů se s důvěrou obraťte na nejbližšího Alphega lékárníka.