Téma alimenty: Odborník Bc. Olivia Grynyuková

Má vůbec cenu vymáhat alimenty, když má na sebe partner, se kterým jsme se právě rozešli po narození dcery, už teď víc exekucí?

„Jestliže je proti dlužníkovi vedeno více exekucí, má exekuce na výživné před ostatními exekucemi přednost (»výše« už jsou postavené jen pohledávky státu). Jedná se totiž o tzv. přednostní pohledávku, tudíž větší počet exekucí neznamená, že se svého dluhu nedomůžete. Vaše dítě bude tedy uspokojeno mezi prvními.“

Mám osmiletého syna, s přítelem (jeho otcem) už spolu nejsme. Není ale uvedený v rodném listě. Je to problém?

„Pokud chcete, aby bylo stanovené výživné, je důležité, aby byl otec uvedený v jeho rodném listě. Takže rozhodně zajděte na matriku a otce nechte do rodného listu zapsat.“

Syn na rok přerušil studium na vysoké škole, má písemné rozhodnutí od děkana, a začal pracovat. Musím platit alimenty nařízené soudem?

„Od měsíce, kdy syn studium přerušil, do měsíce, kdy studium znovu obnoví, nemusíte platit alimenty. Abyste měl stoprocentní jistotu, že jste vše udělal tak, jak se má, oznamte tuto skutečnost soudu. Ten vám sdělí, zda musíte sepsat návrh, který schválí, nebo stačí jen oznámení. V tomto případě je ale právo na vaší straně. Pokud syn přerušil studium a vydělává si peníze, tak zatím nemusíte výživné platit.“

Můj manžel platí výživné na dceru z prvního manželství, která žije v Německu a má tam i občanství. Je jí necelých 27 let. Posílá mu takový obyčejný dokument, údajně potvrzení o studiu, který je v němčině a je bez jakéhokoli razítka. My tomu vůbec nerozumíme, ani netušíme, co studuje.

„Určitě si vyžádejte potvrzení o studiu se soudním překladem do češtiny. Dcera také musí doložit, že nepracuje. Dokumenty, které vám posílá, byste měli také ukázat advokátovi, který by to měl podrobněji prozkoumat. Výživné nad 26 let se může platit, ale musí být doložené, že dotyčný student nemůže při studiu pracovat a že se věnuje dennímu studiu.“

Může student žádat o prodloužení placení výživného, které mu stanovil soud, na denní magisterské studium od 26 do 28 let, protože končí bakalářské studium ve 26 letech?

„Pokud doloží, že magisterské studium mu zabere většinu času, a nemůže proto jít do zaměstnání a studiem se soustavně připravuje na denní povolání, tak ano, může. Musí o to zažádat u soudu, který výživné stanovil.“

Téma notáři: Odborník Mgr. Radim Neubauer

Musím mít k závěti svědky, když je psaná vlastní rukou?

„Pokud je závěť psaná vlastní rukou, nemusí být svědci. Pokud by byla psaná na stroji, je třeba je mít.“

Nemáme děti a s manželem jsme sami. Není možné sepsat jednu závěť, ve které si majetek odkážeme navzájem?

„Společná závěť manželů není u nás možná, pokud se s manželem odkazujete vzájemně, musíte mít každý svou závěť.“

Může se dcera vzdát dědictví po otci a nechat ho jen své matce? Tedy manželce zemřelého?

„Ano. Dcera může buď dědictví odmítnout, to se děje hned na začátku dědického řízení, a pak nedědí nic, nebo může dědictví přijmout a na závěr, když už je znám všechen majetek, uzavřít dohodu, ve které nic nepožaduje. Vše pak získává manželka pozůstalého. Dohoda má vždy přednost.“

Na začátku roku 2013 jsem sepsala závěť. Chtěla bych vědět, zda platí, i když bylo hodně věcí novelizováno.

„Obecně závěti nemají omezenou platnost ani s novelou občanského zákoníku. Mohou tam ale vznikat určité výkladové problémy. Typicky je to v případě tzv. odkazu. Lidé často v ručně psaných závětích majetek někomu odkazují, přestože správný termín je »ustanovuji dědicem«. My notáři ale zohledňujeme takové nedostatky a přistupujeme k nim s maximálním ohledem na to, jaká byla vůle pořizovatele závěti. Pokud máte běžnou závěť, nemusíte mít obavy.“

Kamarádovi zemřela manželka a měli dům. Taky dospělého syna, jak bude vypadat dědictví?

„Pokud měli majetek ve společném jmění manželů, pak probíhá dědictví dvoufázově, to znamená, že se nejprve sepíše vše, co měli společně, tedy dům, peníze a podobně. To se rozdělí na dvě poloviny, jedna polovina jde hned manželovi a druhá polovina se dělí mezi syna a manžela rovným dílem.“

V rámci projektu Horká linka Blesku odpovídali také odborníci z Úřadu práce. Kdo zavolal, ví teď víc!

Video
délka: 01:11.08

Odborníci z úřadu práce v Blesku: Kdo zavolal, ví teď víc! redakce Blesk

Fotogalerie
14 fotografií