Staré kotle na tuhá paliva v současnosti patří mezi největší znečišťovatele ovzduší. Kouř z nich ohrožuje zdraví naše, našich sousedů i našich dětí. Ministerstvo životního prostředí proto s EU dojednalo jedinečnou a revoluční možnost pro české domácnosti vyměnit tyto kotle za nové, ekologičtější. První 3 miliardy Kč teď kraje dostaly, aby je rozdělily svým občanům.

Jak je příspěvek velký a dostane se na všechny?

9 miliard korun je na jednu stranu hodně, protože zajistí výměnu až 100 000 kotlů v celé ČR. Celkem je ale v Česku až 350 000 starých neekologických kotlů, které nebude možné od září 2022 používat. Kdo tedy zaváhá a nevyužije dotace, bude muset výměnu emisně nevyhovujícího kotle zaplatit ze svého.

Státní fond životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí ČR

Kde se zájemci o dotace dozvědí podrobnosti a kdo se může o dotaci ucházet?

Dotace pro domácnosti budou administrovat kraje. Lidé by se měli v první řadě obrátit na svůj krajský úřad, kde jim odborníci poradí, jak na to. O dotaci si může požádat každý majitel rodinného domu s kotlem na pevná paliva s ručním přikládáním.

Zlepšete životní prostředí ve vašem kraji ještě dnes

Prostřednictvím kotlíkových dotací je dotována výměna neekologických kotlů za nízkoemisní kotle na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo nebo za plynový kotel. Výše dotace je odstupňována podle typu nově pořízeného zdroje: na nový uhelný zdroj připadá dotace nejmenší, na zdroje využívající obnovitelné zdroje (kotle na biomasu a tepelná čerpadla) je dotace nejvyšší, a to podle míry znečištění ovzduší v místě instalace. Obyvatelé v oblastech s překračovanými limity znečištění ovzduší automaticky získají o 5 procent vyšší dotaci.

Státní fond životního prostředí ČR
Státní fond životního prostředí ČR

Využijte dotaci až 127 500 Kč na pořízení nového kotle

Majitelé rodinných domů mohou získat prostřednictvím kotlíkové dotace až 85 procent z maximální částky 150 tisíc korun na výměnu starého kotle na pevná paliva za ekologičtější zdroj a na takzvaná mikroenergetická opatření. Zda kraj podpoří výměnu celé možné škály zdrojů, zda bude dotace proplácet žadateli, nebo přímo dodavateli, nebo jestli doplatí zbývající část dotace, je na rozhodnutí krajů. Na volbě krajů je také termín, kdy dotace pro občany vyhlásí.