Vysokoškoláci ale často sáhnou po tom nejlevnějším ubytování v domnění, že nezáleží na tom, zda budou bydlet v nájmu nebo v podnájmu. Odborníci ale varují? Rozdíl to je naprosto zásadní.

Nájmem se rozumí situace, kdy majitel nemovitosti přenechá svůj byt či dům k dočasnému užívání druhé osobě a ta mu za to platí nájemné,“ vysvětluje advokát Jiří Hartmann. Oproti tomu podnájem vzniká ve chvíli, kdy samotný nájemce dává třetí osobě do podnájmu byt nebo jeho část. „Peníze potom inkasuje sám nájemce. Takový typ bydlení je zpravidla levnější,“ popisuje Hartmann.

Levnější nemusí být lepší
Výhodou bydlení v podnájmu je především cenová dostupnost díky možnosti pronajmout si třeba jen jeden pokoj. Nevýhodou ale jen že zákon podnájemníka nijak zvlášť nechrání. A dokonce ho majitel bytu může »vykopnout« z podnájmu bez udání důvodu. „Výpovědní lhůta může být totiž nájemcem ve smlouvě o podnájmu určena libovolně. Student tak může v podstatě skončit ze dne na den na ulici. Není-li však ve smlouvě lhůta upravena, je standardní, tříměsíční,“ upozornil právník.

***

Jde to i bez souhlasu
Studenti si často pronajmou byt a po pár měsících zjistí, že nájem »neutáhnou«. Řešením je najít si podnájemníka. Podle nových pravidel to jde i bez souhlasu majitele bytu. „Nový občanský zákoník ale přinesl možnost podnájmu bez souhlasu majitele nemovitosti. To je možné jen v případě, že nájemce v bytě nebo domě bydlí společně s podnájemníkem, majitel ale v tomto případě nemůže nijak protestovat,“ popisuje Jiří Hartmann. Pokud by ale nájemník »přepronajímal« byt, který si pronajal a sám v něm nebydlel, může mu majitel nemovitosti dát výpověď z bytu pro hrubé porušení povinností.

Riziko pro majitele družstevních bytů
Pronájmy ale můžou být rizikové i pro samotné majitele bytů. Především, když byt, který chtějí pronajmout, je družstevní. „Vlastníkem družstevního bytu je totiž družstvo, nikoliv sám jeho člen, ten vlastní pouze takzvaný družstevní podíl a sám je v nájmu bytu,“ vysvětluje právník Hartmann. Družstvo podle něj musí souhlasit s uzavřením smlouvy o podnájmu. „V případě, že by nájemce uzavřel smlouvu bez předchozího souhlasu, může v krajním případě nastat situace, kdy družstvo vypoví smlouvu o nájmu pro hrubé porušení povinností nájemce, čímž mu sice zůstane družstevní podíl, ale ztratí užívací právo k bytu,“ varuje Hartmann.