Aby plíce mohly správně fungovat a aby i dech mohl vykonávat tolik potřebnou očistnou práci pro organismus, je dobré udržovat plíce v kondici. Mnohem lépe se pak zvládnou vypořádat s každodenními či nenadálými civilizačními vlivy, jako jsou smog, alergeny, viry či bakterie. A mají velký význam i v této době, kdy světem lomcuje nebezpečný koronavirus.

Kloktání jako dezinfekce

„Právě v této době se např. obecně doporučuje kloktání solných roztoků jako dezinfekce dutiny ústní a vhodné je i pravidelné prolévání nosu. K tomu můžete využít minerální vodu Vincentku, která je běžně dostupná,“ říká MUDr. Jana Rydlová, primářka dětských léčeben v Lázních Luhačovice, kde se specializují právě na léčbu onemocnění dýchacích cest. „Tato minerální voda je v lázeňství využívána především pro schopnost usnadňovat odkašlávání, ale také pro protizánětlivý účinek, snižování dráždivosti sliznic horních a dolních dýchacích cest nebo napomáhání zvlhčení jejich slizničních povrchů,“ dodává lékařka.

Autor: Shutterstock

Inhalace

Další součástí prevence je inhalace, kterou je pro udržení dýchacích cest v dobré kondici možné provádět i doma. „V případě zdravotních obtíží, jako je např. astma, lze inhalace minerálními vodami typu Vincentky provádět také prostřednictvím domácích inhalačních přístrojů,“ říká MUDr. Jiří Hnátek, hlavní lékař luhačovických léčeben pro dospělé. K inhalacím se přitom využívá minerální voda o teplotě 37oC, která z inhalačních přístrojů vychází jako mléčná pára.

Trénujte je

Pomoci mohou také dechová cvičení. Sestav a cviků v rámci dechové fyzioterapie a rehabilitace existuje celá řada, odborníci podle situace vždy volí nejvhodnější postup ušitý na míru pacientovi i konkrétním potížím, kterými trpí, a to na základě předchozí léčby a doporučení lékaře. Základ těchto cvičení lze ale praktikovat každý den i v domácím prostředí. „Cviky mají totiž určité společné principy provedení – například nezbytným základem je správné držení těla a nácvik břišního dýchání,“ vysvětluje MUDr. Jiří Hnátek.

Připraveno ve spolupráci se společností Lázně  Luhačovice, a. s.

Autor: Shutterstock

Stačí rychlá chůze

Je nutné nezapomenout na pohyb, důležitý je i pro zdraví plic. V tomto případě jsou vhodné aktivity, jako je severská chůze s hůlkami, rychlá chůze, jízda na kole či plavání, které patří mezi účinná rehabilitační cvičení a při posilování plic mají významnou úlohu. „Vytrvalostní trénink a respirační fyzioterapie jsou v tomto ohledu velmi důležité, protože zlepšují nejen funkce dýchacího ústrojí, ale jsou prospěšné i pro celkovou tělesnou výkonnost a odolnost,“ uvádí MUDr. Jiří Hnátek z Lázní Luhačovice a dodává, že nejjednodušším a nejpřirozenějším vytrvalostním tréninkem je rychlá chůze. Ať už zvolíte chůzi či jinou pravidelnou činnost, vždy je potřeba mít na paměti přiměřenou zátěž pro dýchací a oběhový systém. Důležité je pohybovat se úměrně svému věku a zdravotnímu stavu – není totiž vůbec nutné, ba dokonce ani vhodné překonávat pocity výraznější dušnosti.

Autor: Shutterstock

Jak cvičit?

Jak tedy na to? „Plynulý nádech by měl vycházet z kontrolovaného vyklenutí břicha, které je následováno rozšířením hrudníku při maximálním nádechu. Poté následuje pasivní výdech, přičemž se vše provádí se zavřenými ústy, a to vleže nebo ve vzpřímeném sedu. Ruce jsou přitom opřeny v bok pod okrajem dolních žeber, palce směřují dozadu, ostatní prsty vpřed. Svaly v oblasti ramenních pletenců musí být po celou dobu nádechu relaxované. Toto cvičení kromě zlepšení plicních funkcí zlepšuje například také vykašlávání.“ popisuje primář Hnátek.