Vetchozrakost neboli presbyopie je způsobena postupnou ztrátou pružnosti lidské oční čočky. Čeká každého z nás, projevuje se již po 40. roce věku, a to špatným viděním nablízko, ale bývá s ní často spojeno i zhoršené vidění na vzdálenosti střední a postupně i na dálku. Tyto nedostatky oka lze řešit brýlemi vybavenými multifokálními skly, která kombinují čočky s různou optickou mohutností a umožňují tak ostré vidění na všechny vzdálenosti. Případně lze nosit různé druhy brýlí – na různé vzdálenosti. Existují i multifokální kontaktní čočky, ale i jejich nošení je podmíněno dodržováním pravidel, která nemusejí být vždy pohodlná. Brýlí i čoček vás přitom může zbavit několikaminutová operace.

PRO STÁRNOUCÍ OKO

Právě pro případy, kdy oko špatně vidí na blízko i na dálku, tedy stárne, nabízí moderní medicína jednoduché řešení v podobě nitrooční operace. „Spočívá v umělém rozbití fyziologické čočky a jejím odsátí ultrazvukem. Na její místo je pak dosazena čočka umělá vyrobená z technicky vyspělých materiálů. Tato nová čočka je víceohnisková, je tedy schopna zaostřit na všechny vzdálenosti,“ popisuje oční lékařka MUDr. Jana Kacerovská z Oční kliniky Horní Počernice. Po takovém zákroku už žádné brýle nejsou třeba, navíc je výsledek trvalý, a to bez ohledu na to, kolik dioptrií pacient před operací měl.

I SE ZÁRUKOU

Na operaci poskytují kliniky v jistém smyslu záruku. Parametry nové umělé čočky totiž vypočítává na základě mnoha dat počítač, může se tak objevit nepatrná odchylka. Také proces hojení v konkrétních případech nelze přesně předvídat. Výsledkem tak může být zlomek dioptrie i na „novém“ oku a výjimečně je proto nutná ještě tzv. dokorekce zraku. Představuje opět rychlý zákrok, který kliniky provádějí jako součást celého zásahu.

Nejvhodnější věk

Nejčastěji podstupují tento zákrok lidé mezi 50. a 60. rokem života. „Operace sama o sobě trvá necelých patnáct minut a zákrok lze provést na obou očích v jeden den. Do oka je několik dnů před zákrokem nutné kapat antibiotika jako prevenci proti zánětu,“ konstatuje lékařka. Podle jejích slov pacienti obecně nitrooční operace dobře snášejí, lidský organismus nemá s přijetím umělé čočky žádné potíže.