Co přesně se pod pojmem civilizační choroby skrývá? Jsou to taková onemocnění, u kterých došlo za uplynulé půlstoletí k výraznému nárůstu výskytu a které jsou pevně spjaté s rozvojem moderní civilizace. Odborníci sem řadí obezitu, cukrovku II. typu, vysoký krevní tlak, některá onkologická onemocnění a onemocnění pohybového aparátu, která jsou dána mj. prodlužujícím se věkem populace. Někteří do této skupiny počítají také deprese a stres či syndrom vyhoření. Stoprocentně účinné léky se na tyto nemoci zatím stále hledají.

NEMOCNÁ CIVILIZACE?

Ať už se do této skupiny určité nemoci řadí či nikoli, fakt, že dnešní populace stůně, je patrná. Co se s ní děje? Podle odborníků je prvotní příčinou všech těchto neduhů především nedostatek pohybu a fakt, že neznáme střídmost v jídle. Lidstvo doposud netrpělo takovým dostatkem a těžko odolává obrovské nabídce energetického příjmu. Jednoduše řečeno – tučná jídla a pokrmy bohaté na cukry jsou snadno dostupné, a to i lidem, kteří se řadí do skupiny méně majetných. Jídlo je nedílnou součástí příjemných okamžiků, takže tzv. zvýšený energetický příjem tělo zažívá při jakýchkoli svátcích, při romantických chvílích atd. Jíme nejen nezdravé pokrmy bohaté na cukry a tuky, ale také režim stravování je nevhodný. To všechno podporuje nadváhu či dokonce obezitu, protože se zároveň velmi málo hýbeme (méně chodíme pěšky, méně fyzicky pracujeme), a tělo tak více energie přijímá než vydává.

NEJEN MODERNÍ SPOLEČNOSTI

Zajímavé je, že ačkoli se problém civilizačních nemocí vztahuje především na moderní společnosti, a to často s upřesněním, že jsou důsledkem „městského“ způsobu života, odborníci již zaznamenávají, že se šíří i do populací méně vyspělých. Ačkoli nejsou tyto choroby nakažlivé, šíří se tu zároveň se snahou vyspělých zemí zvýšit úroveň tamních obyvatel. Jejich fyzickou práci nahrazují stroje, přestávají se hýbat a jezdí v automobilech... S omezením pohybu se pak dostavují civilizační nemoci.

Autor: Shutterstock

NEJLEPŠÍ PREVENCE

Z uvedeného vyplývá, že tou je jednoznačně pohyb. Ideální je, pokud vám přirostl k srdci už v dětství a vnímáte ho jako přirozenou součást života. A samozřejmě zdravý životní styl, tedy nekouření, pití alkoholu v rozumné míře a tak dále. Konečně své tělo byste měli hlídat. Preventivní prohlídky u lékaře jsou základem. Ostražitost je na místě zejména tehdy, objevuje-li se některá z civilizačních nemocí ve vaší rodině. I tehdy ale odborníci radí hýbat se. Dostatek pohybu a předcházení obezitě může i propuknutí onemocnění, k němuž potomku předali dispozici oba rodiče, významně oddálit.

OHROŽENÉ PROFESE

Prevencí civilizačních chorob je pohyb, zdravý životní styl a pravidelný režim. Z toho důvodu patří mezi ohrožené skupiny lidí mj. ti, kteří pracují ve směnných provozech, kde určitý „řád“ mohou dodržovat jen těžko. Týká se to pracovníků ve zdravotnictví, policistů, lidí v továrnách… Kvůli nedostatku pohybu jsou ohroženi i lidé v kancelářích nebo IT pracovníci. Nebezpečí číhá na každé stresové zaměstnání, neboť psychické vypětí často kompenzujeme konzumací sladkých jídel a nápojů.