Jak reagovat?

Představte si sebe na místě svého dítěte. Jak byste si reakci rodičů představovali, co by vám pomohlo?

★ Špatné vysvědčení nemůže být pro fungujícího rodiče překvapením, pokud jste tedy v šoku, nekritizujete jen dítě, sáhněte do svědomí i sobě.

★ Hodnota dítěte nespočívá ve známkách. I vaše dítě má své přednosti a zaslouží si být za ně oceňováno.

Každá dobrá známka se počítá, neberte úspěch jako samozřejmost. Co je pro jednoho jednoduché, může být pro druhého na hranici jeho možností.

★ Pokud je vaše dítě z výsledků zklamané, navrhněte nějaké řešení, nabídněte pomoc (a dbejte, aby to nebylo jen plané utěšování).

Máte pocit, že se vaše dítě na studium opravdu „vykašlalo“ a výsledky jsou hluboko pod jeho možnostmi? Ovládněte svou reakci, počítejte do deseti, nebo odejděte z místnosti. V afektu můžete udělat něco, čeho byste později litovali.

CO URČITĚ NEDĚLAT

• Nevyhrožujte. Děti to nemotivuje, spíš děsí a vy rozhodně netoužíte po tom, aby to vaše ze strachu nepřišlo domů.

Neponižujte, nebijte. Takové chování nevede k lepším výsledkům. Co pomáhá, je pozitivní motivace, případně konzultace se školou.

• Nedávejte za vzor úspěšnějšího sourozence. Jen zhoršíte vztahy v rodině a v dítěti vyvoláte žárlivost.

Nepěstujte tichou domácnost. Dítě by nemělo usínat s myšlenkou, že ho ráno čeká další stres.

Jak k dětem přistupovat

★ Zacházejte s nimi jako s někým, koho milujete. Nejste dozorce, ani nepřítel.

Zajímejte se o dítě a jeho školní výsledky průběžně, tak se o problémech dozvíte v době, kdy je lze řešit třeba doučováním, konzultacemi s učitelem, nebo změnou školy.

★ Nevnucujte dítěti své ambice, když samo cílí někam jinam, nebo k jejich naplnění nemá předpoklady.

Pozitivní motivace funguje líp

Pod označením pozitivní motivace si představte pochvaly, odměny, povzbuzení, negativní motivace jsou tresty, zákazy, nadávky... Obojí se ve výchově objevuje, ale pozitivní motivace je účinnější, navíc nenarušuje vztahy rodiče a dítěte, a podporuje sebevědomí, které je pro úspěch důležité. Ve výchově dítěte by měla pozitivní motivace výrazně převažovat.

Kam se obrátit pro radu

Vyhledejte pedagogicko-psychologickou poradnu, pod kterou spadá škola, do které dítě chodí, nebo dětského psychologa. Pravděpodobně se zjistí příčina neúspěchu – může to být např. nedostatečná motivovanost, některá z poruch učení, ale třeba i to, že je dítě ve škole šikanováno. Také můžete vyhledat psychologa pro sebe a promluvit si s ním o tom, jak jednat se svým dítětem.

 

Video
délka: 02:22.56
Video se připravuje ...

Prázdniny v roce 2023. Kdy čekají právě vaše děti? Videohub