Stavění s minimem razítek

Jestli nechcete, abyste museli kvůli pár stlučeným prkénkům hned nosit výkresy na stavební úřad a shánět souhlasy sousedů, držte se těchto pravidel. S velkou pravděpodobností nebudete potřebovat stavební povolení, ohlášení stavby ani územní souhlas: 

  • stavba do 25 m², maximálně 5 metrů vysoká, podsklepená nejhlouběji do 3 metrů 
  • je dál než 2 metry od sousedního pozemku 
  • není v ní hygienické zařízení ani obytná místnost 
  • neslouží k podnikání, skladování chemikálií ani chovu zvířat.

Přístřešek

Jednoduchá stříška, chránící auto či posezení před živly, může být hotová za pár dní. Pokud se vejdete do 25 m² a nebudete stavět blíž než 2 metry od hranice pozemku, nemusíte kvůli tomu na úřad. Má to ale jeden háček. Přístřešek nesmíte nalepit k domu, protože jinak by mohl být považován za přístavbu a ta už vyžaduje pár úředních razítek. Stejně tak, když ji umístíte na hranici pozemku.

„Pokud by váš přístřešek nesplňoval výše uvedená kritéria, ale byl stavbou do 300 m² celkové zastavěné plochy, výšky do 10 m, maximálně jednopodlažní, nepodsklepenou a dočasnou (na dobu maximálně 3 let), postačilo by vám ohlášení stavebnímu úřadu. V opačném případě je nutné zažádat o stavební povolení,“ doplňuje Pavel Kiršner z advokátní kanceláře Ciprýn a Kiršner.

Plot

Při stavbě plotu nepotřebujete povolení ani ohlášení stavby. Pokud nebudete stavět plot vyšší než 2 metry a nebude hraničit s veřejným prostranstvím či veřejnou komunikací, vyhnete se i územnímu souhlasu.

Bazén

Běžný bazén nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení. Pokud nebudete stavět bazén větší než 40 m², nebudete potřebovat ani územní souhlas.

Pergola

Pergola není stavba, a proto se podle stavebního zákona neposuzuje. A můžete ji tedy stavět téměř podle libosti. Musí se ale jednat jen o konstrukci ze sloupů, trámů a latí, a tedy nesmí mít střechu. Jinak by šlo o přístřešek.

Poptejte se na úřadě

Před zahájením jakékoliv stavby se rozhodně zeptejte na potřebné náležitosti na vašem stavebním úřadě. Právě on má konečné slovo a pokuty za nedodržení zákona jsou vysoké. „Důvod, proč jít na »úřad«, je dvojí. Vždy se musíme podívat, zda daná stavba (či stavební úprava apod.) vyžaduje územní rozhodnutí (popřípadě územní souhlas), což je jedna rovina a v druhé řadě je nutné zjistit, zda daný záměr vyžaduje stavební povolení (popřípadě ohlášení stavebnímu úřadu),“ říká právník.

 

Video
délka: 01:44.52
Video se připravuje ...

Jak na provzdušnění trávníku? Zkuste i vertikulaci! Videohub