Odpovídají vlastníci

Zatímco za případné zranění na kluzkém chodníku odpovídá nejčastěji obec, jejímž majetkem chodník bývá, za pád rampouchů ze střechy odpovídá vlastník dané budovy.

3 tipy pro majitele

* Odklízejte pravidelně sníh a rampouchy ze střechy a sjednejte si pojištění.

* Nebezpečné místo označte páskou a varovnou cedulí.

* Pokud je situace nad vaše síly, zavolejte firmu na výškové práce, technické služby či v extrémních případech hasiče.

Mohou se pojistit

Majitelé nemovitostí se mohou pro případ škody pojistit. Neznamená to ale, že by pak nemuseli uklízet. Zjistí-li pojišťovna, že škoda byla zapříčiněna nedbalým přístupem, může pojistné plnění krátit. Případnou škodu na zdraví nebo majetku pak vlastník musí uhradit ze svého.

Kde zjistím majitele 

Majitele dané nemovitosti zjistíte nejrychleji na webových stránkách katastrálního úřadu: nahlizenidokn.cuzk.cz.

Povinnosti  chodců

Za každé uklouznutí majitel chodníku nemůže. Stačí špatně zvolit obuv nebo být pod vlivem alkoholu a s náhradou škody mohou být potíže. Také když se situace změní rychle, nemusí za stav chodníku či čistotu střechy majitel odpovídat. Především, když pád sněhu či ledu uspíší silný vítr nebo když se prudce změní počasí, nasněží nebo vznikne ledovka.

Červánky prozradí, jaké bude počasí. Záleží, jestli se objeví ráno, nebo večer.