Období přípravy na největší křesťanské svátky přichází po masopustu. Smyslem půstu, který zná nejen křesťanství, ale i judaismus a islám, je tělesná i duševní očista.

Popelec na čelo

Na Popeleční středu žehná kněz při bohoslužbě popel připravený z jívových ratolestí požehnaných v předchozím roce při obřadech Květné neděle. Poté uděluje věřícím popelec: každého označí popelem na čele a řekne přitom: "Pamatuj, že jsi prach a v prach se navrátíš" nebo "Obraťte se a věřte evangeliu." Název popelec pochází z 10. století, kdy se udílel kajícníkům na znamení pokání. Od 11. století byl popelec udělován v tento den již všem věřícím.

Večer před Popeleční středou skončilo masopustní veselí, kdy se na řadě míst Česka konaly průvody maškar a zábavy spojené s pochováváním basy, coby symbolu konce bujarého masopustu. Křesťanům dnes začíná čtyřicetidenní půst trvající do Bílé soboty, která připomíná den, kdy Ježíš ležel v hrobě. 

Letos udělování popelce komplikuje epidemie nemoci covid-19. Vzhledem k platným opatřením proti koronaviru je omezený počet účastníků mší. V Plzeňské diecézi, která zahrnuje Plzeňský a Karlovarský kraj, proto budou kněží udělovat popelce u dveří téměř 30 kostelů. Biskup Tomáš Holub vyzval všechny lidi, aby si pro starý symbol přišli.

"Jsem přesvědčený, že je doba mimořádná a že v mimořádné době už slova nehovoří tak, jak by měla. A že to, co mnohem více hovoří, jsou symboly. Z toho důvodu bych chtěl nabídnout tenhle symbol, který je prastarý a podle mě nesmírně silný, všem lidem bez toho, že by to bylo spojeno s nějakým kázáním," popsal Holub.