Co jsou interpunkční znaménka?

Interpunkční znaménka neboli členIcí znaménka jsou pomocné grafické znaky, které v psaném projevu dávají textu strukturu a organizaci. Při čtení a v mluvě se projevují intonací a přestávkami v řeči, ale nevyslovují se. Jejich používání se nazývá interpunkce.

Jak slavit?

Den interpunkčních znamének připadá na dnešní den – 24. září. Začal se slavit v Americe, aby si tak dospělí oprášili znalosti o použití interpunkce ze základních škol a také se zvýšilo povědomí, jak mohou zcela změnit význam věty. A jak dnešní den oslavit? Není na tom nic těžkého. Pro začátek projděte úkoly svých ratoslestí a zakroužkujte v nich špatnou interpunkci. Zbytek dne pak hledejte chyby v dalších psaných textech a zdůvodněte, proč je to špatně, případně, pokud jde o vašeho kolegu či kolegyni v práci, na chybnou interpunkci upozorněte autora textu.

Není čárka jako čárka

Čárka odděluje věty v souvětí, složky několikanásobných větných členů, volně vložené či připojené výrazy. Nejde ji ale jen tak bez zamyšlení někde přidat či jinde smazat. Mnohdy totiž zásadně ovlivňuje význam sdělení.

Zde jsou příklady...

Řekni to Petře. Řekni to, Petře.

Tvoje stará pila leží ve sklepě. Tvoje stará pila, leží ve sklepě.

Pojďme jíst děti! Pojďme jíst, děti!

Popravit nelze, udělit milost! Popravit, nelze udělit milost!

Co zas chcete, pane řediteli? Co, zas chcete, pane řediteli?

Válku ne, mír! Válku, ne mír!

Učitel řekl, abych to dopsal, a odešel. Učitel řekl, abych to dopsal a odešel.

Ty modré, ne ty žluté šaty. Ty modré ne, ty žluté šaty.

Člověk má dvě, opice čtyři ruce. Člověk má dvě opice, čtyři ruce.

Sháníme brigádníky, kteří by spravili dveře, a jednu uklízečku. Sháníme brigádníky, kteří by spravili dveře a jednu uklízečku.

VIDEO: Přechylování nevyjadřuje vlastnictví, odmítá lingvista. „Přispívá k ekonomičnosti vyjadřování,“ říká

Video
délka: 24:08.71

Přechylování nevyjadřuje vlastnictví, odmítá lingvista. „Přispívá k ekonomičnosti vyjadřování,“ říká redakce Blesk