Mezi ty patří například projekty na realizaci podnikatelských akcelerátorů a startupových inkubátorů, rozšiřování kapacit zařízení pro školní a předškolní výchovu v několika pražských obvodech nebo vznik sociálních projektů, které pomáhají sociálně ohroženým a pracovně znevýhodněným skupinám nebo zdravotně postiženým občanům s pracovním uplatněním, začleněním nebo návratem do pracovního procesu. 

Magistrát pomáhá čerpat

„O čerpání prostředků z evropských fondů mnohdy ví jen sami příjemci dotací. Veřejnost často netuší kolik projektů se pro zlepšení života v metropoli realizuje a jaké množství finančních prostředků bylo a je z evropských fondů čerpáno. S pozitivním dopadem těchto projektů se přitom Pražané setkávají den co den. V následujících měsících proto chceme obyvatele Prahy prostřednictvím informační kampaně seznámit s tím, kde všude peníze pomáhají. A právě akce jako Burgerfest je skvělou příležitostí – lidé nikam nepospíchají a mají tak čas se zastavit u našeho stánku a dozvědět se více o našem operačním programu a o projektech, které byly na území Prahy podpořeny.“ řekla Tereza Šmídová, manažerka pro publicitu Operačního programu Praha – pól růstu ČR.

Autor: Hlavní město Praha

Informace na dosah

Náš stánek s informačními panely, letáčky a programem pro děti budou moci Pražané navštívit i na dalších společenských akcích v hlavním městě. Rádi bychom veškeré zajímavé i užitečné informace předali co možná největšímu počtu Pražanů, kteří se zajímají o život v hlavním městě a zlepšování jeho kvality. Najdete nás na akcích jako je Prosecco & Food Festival a 11.–13.10. na Prague International Food Festival ve Žlutých lázních. Rovněž nás potkáte i 21. 9. na Smíchovské náplavce na akci Středomoří, 5. 10. na Food Track Show a 19. 10. na Polívkování. Těšíme se na setkání s vámi.

Autor: Hlavní město Praha

Více o Operačním programu Praha – pól růstu ČR naleznete na www.penizeproprahu.cz