Od sólového zpěvu až po elektrickou kytaru

Specifikem obou škol je zaměření na výuku populární hudby a příprava celoškolních muzikálových projektů, do nichž se zapojuje co nejširší počet žáků. Většina našich mladých vyučujících jsou sami aktivními hráči či zpěváky.

ZUŠ Pro Arte Viva, s.r.o. poskytuje výuku v hudebním, tanečním a výtvarném oboru.  ZUŠ Lyra, s.r.o. nabízí studium v hudebním oboru.

V rámci hudebního oboru lze vybírat např. z těchto studijních zaměření: Sólový zpěv, Hra na klávesy, Hra na zobcovou flétnu, Hra na příčnou flétnu, Hra na kytaru (akustickou, elektrickou nebo basovou), Hra na saxofon, Hra na klarinet, Hra na digitální klavír. Děti, kterým bude na začátku školního roku 5 nebo 6 let, jsou přijímány do přípravného studia, jehož cílem je rozvíjet celkovou muzikálnost a naučit základy hry na nástroj.

TERMÍNY A MÍSTO KONÁNÍ

Přijímací zkoušky do ZUŠ Pro Arte Viva, s.r.o., Vzdušná 564/8, Praha 4, proběhnou ve dnech 16. – 17. a 20. – 22. května vždy od 14 do 18 hodin.

Její dceřiná společnost ZUŠ Lyra, s.r.o., V Bytovkách 803, Praha 10 – Uhříněves, bude přijímat nové žáky ve dnech 9. – 10. a 13. – 15. května ve stejném čase. 

Fotogalerie
9 fotografií

Kde probíhá výuka?

Kromě hlavních budov škol (viz výše), mohou žáci výuku navštěvovat také na pobočkách. V případě ZUŠ Pro Arte Viva se jedná o učebny na adrese Ke Kamýku 686, Praha 4. ZUŠ Lyra pak využívá prostory v Královicích, dále v domku ve Vachkově ulici v Uhříněvsi a v ZŠ U Obory tamtéž. 

Informace o obou školách najdete rovněž na webu www.zusproarteviva.cz a na facebookových stránkách.