Stále více žáků se hlásí do elektrotechnických a strojírenských oborů. Naopak klesá zájem o obory gastronomické. O volbě budoucí střední školy nebo učiliště rozhodují podle odborníků především tři věci.

Zájem o obor

Bez alespoň minimálního zájmu o daný obor se snadno vyučit nebo vystudovat nedá. Řada studentů často až v průběhu studia zjistí, že je daný obor nebaví nebo že neodpovídá jejich původní představě. Ještě před přijímacími zkouškami se zajímejte o to, jak bude v jednotlivých ročnících rozvržené vyučování (poměr teorie a praxe). U maturitních oborů se ptejte na úspěšnost studentů u maturit.

Výhled na dobré uplatnění

Zájem o technické obory zvedá i obrovská poptávka zaměstnavatelů o technicky vzdělané pracovníky. „Pro výběr technických oborů (strojírenství, stavebnictví, elektrotechnika, informatika) jsou žáci jak na úrovni učebních, tak maturitních oborů motivováni očekáváním snadného uplatnění na trhu práce a dobrého finančního ohodnocení. Například v učebních strojírenských oborech to uvádí 86 % žáků a ve stavebních 84 % žáků posledních ročníků,“ říká Jana Trhlíková z Národního ústavu pro vzdělávání.

Stipendium

Příjemným bonusem je ke studiu na zvolené škole i pár korun navíc. „Nově se pro žáky učebních technických oborů stává nezanedbatelnou motivací i stipendium,“ potvrzuje Trhlíková. Podle ní je finanční podpora největší motivací hlavně pro budoucí žáky učebních strojírenských oborů.

Odborníci poradí zdarma

Nemůže se váš potomek rozhodnout, jakou školu si vybrat? Poraďte se zdarma s odborníky! „Centrum kariérového poradenství při Národním ústavu pro vzdělávání poskytuje poradenské služby jak mladým lidem ve školách, tak dospělým osobám v otázkách vzdělávání a osobního rozvoje i změny profesní kariéry,“ přibližuje náplň Centra mluvčí Národního ústavu pro vzdělávání Sabina Dračková.

O radu je možné odborníky požádat telefonicky, e-mailem, případně si domluvit osobní schůzku, která je rovněž zdarma. „Pomáháme s výběrem vhodné školy, oboru, ale i při řešení různých potíží v průběhu studia nebo v ověřování a uznávání dovedností dospělých získaných v praxi,“ dodává Dračková. Bližší informace najdete na www.nuv.cz.