Obnova studánky může být celkem náročná záležitost a je lepší, když probíhá ve spolupráci s odborníky. Nicméně udržovat existující funkční studánku ve svém okolí nebo přiložit ruku k dílu během výletního odpočinku u chladivého pramene může každý. I to však má svá pravidla.  Pokud se chcete i vy sami aktivně podílet na péči o některou ze studánek, je třeba k takovému počinu přistupovat s rozvahou, aby dobrá vůle a snaha nepřišla vniveč. 

Ing. Jana Drápalová z Českého svazu ochránců přírody v Brně vysvětluje, jak má taková péče o studánku vypadat: „Zdánlivě jednoduché a bohulibé čištění studánky od starého listí a větviček může zahubit mnoho zajímavých živočichů, kteří ve studánce nebo v nádržce pod studánkou žijí. Než se do čištění studánky pustíte, doporučujeme prozkoumat, co ve studánce žije.“

Abyste předešli možnému zahubení vzácných živočichů, můžete pomoci mnohem snadněji. „Poměrně bezproblémové je uklízení odpadků v okolí studánek nebo šetrné vyčištění nánosů ve výtokové trubce.“

Jestliže byste chtěli pomoci radikálněji a chtěli nějakou konkrétní studánku opravit, je proces o něco složitější. V první řadě byste si měli udělat průzkum, kdy studánka vznikla, kdo a za jakých okolností ji vybudoval, kdo z místních o ni pečuje, jaké informace o kvalitě a vydatnosti pramene jsou dostupné a kdo je vlastníkem nebo správcem pozemku. Bez jeho svolení se do ničeho nepouštějte. Kvalitu vody zjistíte pomocí rozboru. Pokud zjistíte, že je ve studánce nekvalitní (špatná) voda, je jakákoli její úprava spíše zavádějícím počinem. „Rozhodně nedoporučujeme pouštět se bez odbornějších znalostí typů pramenů a hydrologických poměrů v okolí do rozsáhlejších úprav,“ dodává Jana Drápalová.

Pokud si na úpravu studánky netroufáte, můžete na stránkách www.zivestudanky.cz navrhnout její zařazení do hlasování o obnovu, které bude opět probíhat v příštím roce.

Jak můžete pomoci studánkám?

  • Bezpečný způsob je úklid odpadků v okolí či vyčištění nánosu u výtoku
  • Před čištěním samotné studánky se ujistěte, že tím nenarušíte životní prostředí některým živočichům či rostlinám
  • Vhodné je upravit přístup ke studánce, např. pomocí kamenů
  • Jakékoliv větší úpravy není možné provádět bez souhlasu majitele pozemku
  • Pro úpravy používejte pokud možno přírodní materiály 

 

Zdroj: Toma