Voda ovlivňuje regulaci tělesné teploty, má nezastupitelnou úlohu při trávení a metabolismu, je nezbytná pro transport kyslíku a živin k tkáním a buňkám a v neposlední řadě tvoří základ cirkulace krve. Dodržování pravidelného přísunu dostatečného množství tekutin je také důležité pro to, aby byl organismus schopen zajišťovat látkovou výměnu a vylučování škodlivých látek, které v těle vznikají. Dostatečné zásobení těla tekutinami zajišťuje plnou výkonnost i všech ostatních orgánů a ovlivňuje kvalitu pokožky.

Nebezpečí dehydratace u starších lidí

Starší lidé často zanedbávají pitný režim. Nejen, že méně pociťují žízeň, ale v pitném režimu je často omezují psychické aspekty – zejména obavy z inkontinence. Přitom právě ve stáří je organismus na změny hydratace citlivější a k dehydrataci dochází snáze a rychleji. Nedostatek vody v organismu způsobuje problémy akutní i chronické povahy. Dehydratace může u staršího člověka vznikat v důsledku užívání některých léků či poruše regulace tekutin. Pokud je tělo dehydratované, člověku stoupne mírně teplota, přidá se únava, podráždění, bolest hlavy, vyšší tlak krve a svalové křeče.

Jaké nápoje ideálně pít?

Obecně se senioři často přiklání spíše k chuťově výraznějším, slazeným nápojům a vůbec si neuvědomují, jak je přijímání tekutin touto formou pro jejich zdraví škodlivé. Zvláště, pokud trpí diabetem, hypertenzí či oběhovými potížemi. Přírodní minerální vody jdou mnohdy stranou. Na vině může být jejich složení, některé totiž obsahují řadu prvků, které je při řadě onemocnění zakázané pít. Je tedy nutné sledovat složení a nehledět ani tolik na chuť a cenu. Pro lidský organismus je nejlepší taková voda, která je přímo z lůna přírody, neobsahuje žádné prvky a sloučeniny a neprošla chemickou úpravou. Příkladem může být pramenitá voda z podzemních chráněných zdrojů. Kromě vody by měl pitný režim seniorů zahrnovat také bylinkové čaje a ovocné a zeleninové šťávy, které jim dodají potřebné vitaminy.

Zdroj: Toma Natura