Paní Jirůtková, jak v praxi pomáhá ČČK sociálně slabým?

Český červený kříž provozuje řadu sociálních zařízení, v rámci nichž také pomáhá matkám s dětmi, mládeži do 26 let opouštějící školská zařízení pro výkon ústavní nebo výchovné péče, osobám přicházejícím z výkonu trestu či bezdomovcům. Naší cílovou skupinou jsou také senioři - provozujeme nejen Domy pro seniory, ale také zařízení určená klientům s chronickým dušením onemocněním. V poslední době rozšiřujeme i dopravní zdravotnickou službu.

Pokud se jedná o děti a mládež, s jakým záměrem k nim přistupujete?

Naším cílem je pomoci potlačit sociální vyloučení dětí ze sociálně slabých rodin, zajistit jim pocit domova a umožnit lepší vstup do dospělosti.

Přiblížíte nám, jak pomůže dětem v nouzi projekt „S malou pomocí k velké radosti“, který běží až do 19. dubna ve spolupráci se společnostmi Procter & Gamble a Globus?

Díky projektu „S malou pomocí k velké radosti“ a našim partnerům můžeme klientům našich azylových domů pro matky s dětmi v Berouně, Jičíně, Kladně a Svitavách poskytnout vyšší komfort, ať již ve formě např. Pampers plenek, povlečení, oblečení, kočárků, hraček, dovybavení pokojů či zakoupením herních prvků. Mnohé z těchto dárků splní dětem jejich malá přání. Jsem ráda, že společně s našimi partnery pomáháme snížit procento podílu osob ohrožených chudobou, které aktuálně v ČR dosahuje výše 9,7 %, přičemž nejohroženější skupinou jsou právě děti a mládež do 18 let. Nejsou jim dostupné základní prostředky pro živobytí, například jídlo, hygiena a vzdělání. 1 % z ceny každého výrobku P&G zakoupeného v hypermarketech Globus, které zamíří k dětem v našich azylových domech, tak může opravdu pomoci.