Majitel jsem já!

Chcete být majitelem bytu, nebo podílu? To je totiž hlavní rozdíl mezi osobní a družstevní formou vlastnictví. Pokud zvolíte osobní vlastnictví, stáváte se vlastníkem nemovitosti, a toto vlastnictví je zapsáno v katastru nemovitostí. Jednou ročně budete muset platit finančnímu úřadu daň z nemovitosti. Výhodou je, že byt v osobním vlastnictví můžete užívat, jakkoliv s ním nakládat, pronajímat ho nebo prodat, poslouží vám i jako zástava v případě, že budete žádat o úvěr. Byt je i součástí dědictví. Jako vlastníci neplatíte za byt nájem, hradíte pouze poplatky za služby (elektřina, plyn, vodné, stočné), ale také platby spojené se správou domu a do fondu oprav, v němž se shromažďují prostředky na údržbu, opravy a rekonstrukce společných částí domu. Výše plateb se odvozuje od plochy bytu a podílu na společných částech domu. Počítat ale musíte s tím, že pořízení vlastního bydlení může být dražší, kromě kupní ceny se hradí i daň z převodu nemovitosti. Ale pozor! Všechny opravy v bytě si hradíte sami. Co je ještě ve vašem vlastnictví a co už patří do společných částí domu, se dozvíte v prohlášení vlastníka uloženém v katastru nemovitostí. V případě, že budete chtít byt rekonstruovat, nepotřebujete k tomu ničí souhlas. O bytu v osobním vlastnictví získáte veškeré informace z výpisu z katastru nemovitostí.

Stačí jen podíl?

Pokud vsadíte na formu družstevní, byt nevlastníte vy, ale bytové družstvo, které je jako vlastník  celého objektu zapsáno i v katastru nemovitostí. Pokud budete chtít například byt pronajmout, prodat či rekonstruovat (byť na své vlastní náklady), nemusíte už mít takovou svobodu jako v případě bytu vlastního. Byt není váš, ale družstva, proto budete k podobným úkonům potřebovat jeho souhlas. Z družstevního bytu se neplatí daň z nemovitosti, přesněji řečeno neplatí se přímo, platí ji družstvo, ale je započítána v nájemném. Členové družstva platí nájemné, které zahrnuje poplatky za služby, fond oprav a případně splátku anuity. Drobné opravy a náklady spojené s běžnou údržbou bytu hradíte sami, vše ostatní hradí družstvo. Kde se informovat? Stačí zajít na družstvo, kde byste se měli dozvědět vše potřebné. Pohlídejte si hlavně to, zda osoba, která na vás chce převést svůj podíl, je skutečně družstevníkem a zda nemá vůči družstvu dluhy na nájmu. V případě, že by je měla a do převodu členských práv je neuhradila, museli byste je zaplatit vy.

Volte uváženě!

Čemu dát přednost? V případě, že si chcete pořídit trvalé bydlení nebo hledáte byt investiční, který hodláte pronajímat, je vhodnější osobní vlastnictví. Pokud uvažujete o bytu startovacím a počítáte výhledově, že ho prodáte, vyplatí se byt družstevní. Vyjde vás levněji a snazší je i jeho převod.