Dožít v bytě, kde člověk strávil celý život je sice ideální, ale pokud se s věkem zhorší zdraví, může se standardní byt stát z hlediska pohodlí a bezpečnosti nevyhovující. Starší člověk dnes ovšem nemusí žít doma v izolaci a strachu, že se mu něco stane a zůstane bez pomoci. Bezpečí i komfort po všech stránkách může najít v moderních rezidencích pro seniory. Tento osvědčený západoevropský model se těší stále větší oblibě i u nás, protože nabízí jak nájemní bydlení, tak možnost si malometrážní byt koupit do osobního vlastnictví. A nejen to! Případnou pomoc má obyvatel přímo na dosah ruky.

Kvalitní péče i zábava

V bytových domech funguje nepřetržitá asistenční služba a škála služeb doprovodných. Lidé si mohou dohodnout například pomoc s nákupy, s venčením psa, se zajištěním oprav nebo s úklidem. Pestrá je i nabídka kulturních a vzdělávacích akcí, takže nuda tu nehrozí! Senior rezidence Klamovka v Praze 5, která se již brzy otevře, se navíc specializuje také na péči o seniory s Alzheimerovou chorobou a seniory trpící jinou formou stařecké demence.

Autor: archiv

Přestěhovat se zavčas

Starší lidé obvykle začnou situaci řešit až ve chvíli, kdy se jim zhorší zdraví natolik, že potřebují zvýšenou péči. Stěhování pak pro ně znamená stres, což může jejich zdravotní stav zhoršit. Přestěhovat se do takových bytových domů je proto lepší v době, kdy je člověk ještě aktivní a plně soběstačný. 

Nikdo nemusí být sám

Model rezidencí pro seniory myslí i na to, aby v nich lidé nežili odtrženi od okolního dění. Jejich součástí jsou proto kavárny, restaurace, zahrady a jiné prostory, které slouží k posezení, rozjímání, k setkávání se sousedy, s blízkými nebo příbuznými.

Co ještě rezidence nabízejí?

* Rehabilitace a cvičení.

* Senior fitness, sestavení programu „na míru“ dle konkrétního zdravotního stavu, cvičení pod dohledem trenéra.

* Specializované rehabilitace, poúrazová a pooperační péče.

* Kadeřníka, wellnes, kosmetické služby

* kulturní akce přístupné rodinám a blízkým

* vzdělávací aktivity - přednášky a tematické semináře