Zkouška versus přijímací řízení

Výhodou středních škol, kam se počítají i učiliště, kde jsou obvykle maturitní i nematuritní obory, je, že většina z nich už dnes nepořádá přijímací zkoušky - tedy testy a písemky. Školy samozřejmě dál dělají přijímací řízení, při kterém přijímají studenty, ale pro výběr používají třeba jen prospěch studenta v deváté třídě, pohovor, motivační dopis apod. Klasické písemné zkoušky dělají jen gymnázia, která mají větší počet uchazečů.

O přijetí můžou rozhodnout kraje

Je čistě na konkrétní škole, jak se rozhodne přijímat studenty, často ve spolupráci s řizovatelem. Některé kraje, například Zlínský, působí jako zřizovatel středních škol. To znamená, že kraj sám rozhodne, jak budou přijímačky vypadat. „Může třeba objednat jednotné testy a rozhodnout, že na gymnázium nesmí být přijat nikdo, kdo nesplní určitý limit úspěšnosti v testu nebo nemá známky pod určitý průměr. Kraje ovlivňují strukturu středních škol a často mají sklony upřednostňovat průmyslové školy a učiliště před gymnázii,“ říká Tomáš Feřtek z neziskové organizace EDUin, která se zabývá vzdělávací politikou.

Válka průmyslovek s gymnázii

Podle odborníků na vzdělávání je V České republice »přetahovaná« mezi průmyslovkami, které mají zájemců stále méně, a gymnázii, která jich mají stále více. „Průmyslovky se tváří tak, že jít na gymnázium je špatná volba. Všechny parametry úspěšnosti absolventů ale ukazují, že je to přesně naopak. Ve třetím či čtvrtém ročníku je rozdíl mezi vědomostmi studentů gymnázií a průmyslovek markantní asi o tři třídy, což se samozřejmě projeví při přijímačkách na vysokou. Absolventi gymnázií jsou dále úspěšnější při studiu na vysoké škole. Důvod je jednoduchý - na gymnáziích je větší podíl všeobecného vzdělání, které pak rozhoduje o úspěchu při dalším studiu,“ vysvětluje Tomáš Feřtek.

Proč jít na gymnazium

Většina dětí je v 15 letech nevyhraněná  a nemá ponětí o tom, co by chtěli v budoucnu dělat. I to jeden z důvodů, proč je takový zájem o gymnázia – ty dávají dětem možnost odkladu, aby si rozmysleli, jakým směrem by se mělo jejich další studium ubírat. Navíc míra nezaměstnanosti gymnazistů je nižší než třeba u studentů s výučním listem.

Sledujte zaměstnanost oboru

Obecně dlouhodobá nezaměstnanost absolventů gymnázií a vysokoškoláků je velmi nízká, vyšší je u absolventů průmyslovek a ještě vyšší u absolventů učilišť. Je ale dobré také sledovat obor studia, to se velmi liší. Zatímco absolventi elektrotechnických či strojírenských oborů jsou na tom relativně dobře - jak u průmyslovek, tak u učilišť - třeba lidé z lesnictví a potravinářství vykazují vysokou míru nezaměstnanosti.

Míra nezaměstnanosti čerstvých absolventů v ČR podle typu školy

vzdělání rok 2011 rok 2012 rok 2013
střední odborné s výučním listem 17,1 % 15,1 % 26,2 %
střední odborné s maturitní zkouškou 11,4 % 11,4 %  14,8 %
gymnázium 3,2 % 3,1% 4,1%

Zdroj: EDUin

Jak správně vybrat školu

* Jestli má dítě blízký vztah k nějakému řemeslu nebo technickému oboru už v patnácti, pak má smysl uvažovat o průmyslovce či učilišti.

* Pokud se dobře učí a neví, co by ho bavilo studovat,  je vhodnou volbou gymnázium nebo jiná škola zaměřená na všeobecné vzdělání, například lycea.

* Učiliště vybírejte opatrně, hodně se zajímejte o úroveň výuky a množství všeobecně vzdělávacích předmětů. Právě jejich nedostatek potom absolventy znevýhodňuje na trhu práce.  Totéž platí o průmyslovkách.

* Přijímá škola ke studiu téměř každého, aniž by se zajímala o jeho prospěch nebo motivaci? Pak zbystřete! Zřejmě má nedostatek počtu uchazečů. Jestliže o školu není zájem, může to znamenat špatnou kvalitu. Ověřte si proto všechny dostupné informace.

* Moderní vyučovací metody a otevřenější přístup pedagogů dorazil zatím podle odborníků na vzdělávání na základní školy, na střední spíše výjimečně. Pokud chcete přihlásit dítě na soukromou školu, kde budete platit školné desítky tisíc za rok, dobře vybírejte i podle těchto kritérií.

* Než začnete s vyplňováním přihlášky, zajděte se do školy podívat i s dítětem osobně. Využijte buď možnosti dnů otevřených dveří (probíhají hlavně v lednu a začátkem února), nebo do školy zavolejte a domluvte si jiný termín návštěvy.