Kvůli vysokým cenám se mnoho z nás naučilo vodou šetřit. Vždy voda od revoluce v roce 1989 zdražila téměř stonásobně a průměrná spotřeba »na hlavu« je poloviční než za komunistů.

Podle údajů Sdružení oboru vodovodů a kanalizací (SOVAK) za první čtvrtletí letošního roku v některých regionech platili lidé za vodu i víc než 80 Kč – například v Českém Brodě (89,99), v Prachaticích (80,17), v Táboře (101), ve Frýdlantu (88,70), v Hradci Králové (88), Strakonice (82). Domácnosti, které odebírají vodu od Severočeských vodovodů a kanalizací zaplatily 88,99, Středočeské vodárny si účtují 87,63 a Moravská vodárenská Zlínsko 84 Kč.

Za co ještě platíme

Cena vody se zvyšuje i kvůli únikům z vodovodního řadu. Vždyť v Praze kvůli děravému potrubí zmizí až pětina pitné vody. Dále platíme za modernizaci čističek, oprav potrubí i za černé odběry, kdy někteří „filutové“ využívají vodu z veřejných hydrantů nebo neoprávněně manipulují s vodoměry.

Odpovídá cena kvalitě?

Kvalita kohoutkové vody musí splňovat normy. Často se srovnává s vodou balenou. To ale není správné. Minerální voda se nesmí chemicky upravovat a vztahují se na ní přísnější normy než na vodu z kohoutku. Ta naopak často pochází z povrchových zdrojů, mohou se v ní vyskytovat chemické látky,

V Praze kvůli děravému potrubí zmizí až pětina pitné vody.
jejichž dlouhodobé účinky na lidský organismus nejsou dostatečně známé. O kontaminaci vody se nedávno hovořilo i ve spojitosti s povodněmi.

Názor odborníka

„Voda je kontaminovaná například léky, hormonální antikoncepcí, ale i hnojivy, insekticidy, pesticidy a postřiky na ovocné stromy. Tyto látky nedokážou úpravny vody odstranit. A zdravotní potíže mohou u člověka probíhat desítky roků, aniž by to na sobě pozoroval,“ upozorňuje MUDr. Bohumil Ždichynec.

Proč je voda drahá?

  • vyšší sazby DPH
  • vyšší náklady na elektřinu, platy zaměstnanců vodáren apod.
  • investice do rekonstrukcí vodovodů, černé odběry
  • náklady spojené s distribucí vody 
  • porevoluční privatizace státních podniků