Voda z kohoutku

Vzniká přírodním koloběhem. Musí projít mnoha chemickými úpravami, protéká přes pískové a chemické filtry, kde se čistí od veškerých chemických i mechanických nečistot. Díky chloru a další dezinfekci se z ní sice stává zdravotně nezávadná tekutina, její chuť a kvalita však utrpí. Menší část kohoutkové vody tvoří voda z podpovrchových zdrojů a přesto, že její kvalita je vyšší, musí se také chlorovat, aby mohla být vpuštěna do vodovodních potrubí plných bakterií.

Minerální voda

Oproti tomu voda pramenitá a minerální pochází z chráněných podzemních zdrojů a je určena k okamžité spotřebě. Vyvěrá z podzemí přes tektonické praskliny a zlomy hluboko v podloží a obsahuje řadu zdraví prospěšných minerálů. Tato voda neprochází žádnými chemickými úpravami, takže si uchovává své charakteristické vlastnosti a chuť. Její cesta k zákazníkovi je mnohem kratší. V obchodních řetězcích často narazíte na balenou pitnou vodu za pár korun, která ale nemá s kvalitní minerálkou nic společného!

Pro a proti

Voda z kohoutku je pitná a zdraví neškodná a mluví pro ni nižší cena a dostupnost. Proti pak fakt, že je chemicky upravovaná a jejím složením a kvalitou si nikdy nemůžeme být stoprocentně jisti. Vždy bude záležet na rozvodech a potrubí, kvalitě povrchového zdroje a četnosti havárií.

Voda pramenitá a minerální balená voda s vyváženým obsahem minerálů je sice dražší, pro lidský organismus je ale zdravější. Velkou výhodou