Čísla jsou neúprosná

Nemocných stále přibývá bez ohledu na věk či pohlaví. Meziročně se počet nových případů navyšuje přibližně o 3000 pacientů. Největší nárůst počtu diabetiků je mezi 60. a 75. rokem, kdy se téměř zdvojnásobuje z 18 000 na 35 000 diabetiků na 100 000 obyvatel. 49 % diabetiků tvoří muži, 51 % ženy. Odhaduje se, že v roce 2030 bude v ČR téměř 1 200 000 diabetiků.

Nejvyšší výskyt vzhledem k počtu obyvatel je v Královéhradeckém, Moravskoslezském a Ústeckém kraji. Naopak výrazně nižší počet zaznamenaných případů je v Praze. 

Diabetiky trápí srdce i ledviny

Kromě vlastního onemocnění zdravotní stav pacientů komplikují další přidružené nemoci. Nejčastěji se jedná o onemocnění kardiovaskulárního systému, srdeční selhání a onemocnění ledvin. Diabetes zvyšuje riziko srdečního selhání dokonce 5x, stejně jako riziko ischemické choroby srdeční, a 2- až 4krát zvyšuje riziko cévní mozkové příhody. Horší prognózu kardiovaskulárních onemocnění mají i pacienti, kteří jimi trpěli již před propuknutím diabetu.

Nemoci spojené s cukrovkou

Moderní léky: Glukóza se vyloučí močí

Pacientům s vysokým kardiovaskulárním rizikem, zejména s rizikem rozvoje srdeční nedostatečnosti, se v poslední době podávají nejmodernější léky. „Jde o antidiabetika s převratným mechanismem účinku charakteristickým vylučováním glukózy močí. Vedle glykémie snižují tyto léky i krevní tlak a hmotnost pacienta,“ popisuje jejich účinek prof. MUDr. Milan Kvapil, prezident Diabetické asociace České republiky, přednosta Interní kliniky 2. LF UK a FN Motol.

Diabetické onemocnění ledvin

Diabetické onemocnění ledvin (diabetická nefropatie) je chronické onemocnění ledvin, které vzniká v důsledku dlouhodobě zvýšené hladiny cukru v krvi a je jednou z častých komplikací diabetu. Dochází k poškození cévních klubíček (glomerulů) v ledvinných tělískách, které vede ke zvýšenému vylučování bílkoviny do moče a zvýšení krevního tlaku. Postupně se snižuje filtrační schopnost ledvin, což může vést k poklesu funkce ledvin až jejich selhání. Nebezpečí diabetické nefropatie tkví v tom, že v počátečním stadiu nejsou zjevné žádné varovné příznaky nebo známky ledvinového onemocnění. Proto je důležité mít hladinu krevního cukru i krevní tlak pod kontrolou a pravidelně podstupovat krevní testy a provádět vyšetření moči.

VIDEO: Každý osmý člověk v Česku má cukrovku.

Video
délka: 10:17

Každý osmý člověk v Česku má cukrovku Andrea Ulagová, Aleš Brunclík