Nakoukněte pod mikroskop

Jen málokdo má představu, co se odehrává za dveřmi hematologických laboratoří. Povědomí o tom, co se děje s odebranou krví, se obvykle vytrácí v okamžiku, kdy zkumavka opouští dveře ordinace. Velká pražská hematologická centra se proto rozhodla tento proces veřejnosti přiblížit.

Podívejte se na rozhovor s MUDr. Danou Mikulenkovou z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze o vyšetření krve, krevním obraze a krevních skupinách.

Video
délka: 03:08.20
Video se připravuje ...

Rozhovor s MUDr. Danou Mikulenkovou z Ústavu hematologie a krevní transfuze v Praze o vyšetření krve, krevním obraze a krevních skupinách. Iva Dvořáková

Kam se vydat?

Fakultní nemocnice v Motole, Ústřední vojenská nemocnice i Ústav hematologie a krevní transfuze v Praze u příležitosti třetího ročníku Měsíce zdravé krve otevírají brány svých laboratoří a zvou všechny zájemce, aby přišli nahlédnout odborníkům „pod mikroskopy“. Návštěvníci se tak dozvědí něco navíc o nejdůležitější tekutině našeho života. Na vybraných místech si budou moci nechat orientačně zjistit krevní skupinu či zkontrolovat krevní obraz.

Dny otevřených dveří:

Den ve FN Motol na téma vyšetření v hematologické laboratoři – čtvrtek 20. 9., 10.00–17.00 (V Úvalu 84, Praha 5, piazzetta)

Motolská nemocnice ve čtvrtek 20. 9. od 10.00 do 17.00 hodin přivítá veřejnost ve svých laboratořích a jedné přednáškové místnosti s odborně-naučnou prezentací na téma krev. V laboratořích si příchozí prohlédnou, jak vypadá hodnocení krevního obrazu, práce s analyzátorem či krev pod mikroskopem.

Dopoledne o krvi nejen ve vojenské medicíně v atriu ÚVN – úterý 25. 9., 8.00–13.00 (U Vojenské nemocnice 1200, Praha 6)

Ústřední vojenská nemocnice letos připravila program na téma Odběr, zpracování a využití krve (nejen) ve válečné medicíně a na misích. Kromě účasti na přednáškách zájemci budou moci navštívit laboratoře s ukázkou detailního rozboru krve využívaného mimo jiné při válečných misích a dále mohou exkluzivně nahlédnout do polní transfuzní stanice. Na místě bude dále možné darovat krev a zapsat se do registru dárců kostní dřeně.