Nejběžnější a nejnebezpečnější – proč?

Proč karcinom děložního čípku zůstává jedním z nejběžnějších a nejnebezpečnějších zhoubných onemocnění u nás? Téměř všechny nádory tyto nádory jsou způsobeny přetrvávající infekcí lidským papilomavirem (HPV). Až 80 % žen se během svého života s touto infekcí setká, ale ve většině případů se jejich tělo ubrání samo. Žena začíná být v ohrožení, pokud infekce přetrvává. Proto je tak důležité odhalit ji včas. Běžně užívané cytologické vyšetření rozliší pouze přítomnost změněných buněk. Až 30 % žen s infekcí HPV má výsledek cytologického vyšetření negativní.

Nové testování

Velkým přínosem je proto vyšetření pomocí inovativního testu HPV DNA, které zároveň upozorní na přítomnost zákeřných virů HPV typu 16 a 18 podílejících se na vzniku rakoviny děložního čípku ze 70 %. Pravidelné testování pomáhá k identifikaci žen s vyšším rizikem onemocnění, případně umožňuje včasné zahájení léčby.

Důležitá prevence

„Preventivní prohlídky jsou důležité u všech nádorových onemocnění, ale v případě rakoviny děložního čípku je prevence dokonce nutností, protože v počátečních stádiích onemocnění nemusí pacientka pociťovat žádné příznaky,“ zdůraznil MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda České gynekologické a porodnické společnosti. Riziko vzniku rakoviny děložního čípku výrazně snižuje očkování, a to nejen žen, ale i mužů, protože jsou přenašeči HPV infekce. Také používání kondomu je důležitou, ne však absolutně spolehlivou ochranou.

Jaké jsou moderní možnosti léčby?

Co se děje, pokud lékaři při vyšetření diagnostikují rakovinu děložního čípku? Léčba se odvíjí od stadia a rozsahu, ve kterém je nádor diagnostikován. Základem je chirurgická léčba, u komplikovanějších nádorů je zapotřebí ozařování a chemoterapie. „Způsob léčby volíme podle stádia nemoci, fyzické kondice a dalších faktorů u konkrétní pacientky. Potěšující je, že nově máme k dispozici i biologickou léčbu, kterou podáváme pacientkám v pokročilém stádiu onemocnění. Pomocí této léčby dokážeme nemocné ženě prodloužit život při zachování jeho kvality,“ popsal prof. MUDr. David Cibula, vedoucí Onkogynekologického centra VFN Praha.

Nenech to náhodě

Problematice se věnuje osvětová iniciativa Nenech to náhodě, která upozorňuje ženy různých věkových kategorií na nutnost prevence a včasného záchytu onemocnění. Ambasadorkami, které propůjčily iniciativě svoji tvář, jsou zaměstnankyně jedné nadnárodní společnosti, upozorňující svým půvabem na to, že krása neznamená pouze zdobení a líčení, ale také péči o zdraví vlastního těla – a to i tam, kde to není vidět.

O rakovině děložního čípku promluvil  prof. MUDr. David Cibula, vedoucí Onkogynekologického centra VFN Praha.

Video
délka: 05:58.59
Video se připravuje ...

O rakovině děložního čípku Mojemedicina

 

MUDr. Vladimír Dvořák, Ph.D., předseda České gynekologické a porodnické společnosti

Video
délka: 05:30.24
Video se připravuje ...

Jak předejít rakovině děložního čípku Mojemedicina