Až 2-4 % osob v České republice bojují s lupénkou. „To je téměř čtyřsettisícová armáda našich obyvatel. Patnáct procent z nich trpí těžkou formou s rozsáhlým postižením, které často není z různých důvodů dostatečně léčeno,“ řekl deníku Aha! přednosta Dermatovenerologické kliniky FNKV prof. Mudr. Petr Arenberger.

Pokud se lupénka neléčí, může vést až ke zkrácení délky života, ztrátě produktivity, a tedy i zatěžování sociálního systému (invalidní důchod, nemocenská atd.) Ovšem pokud se začne léčit včas, dochází k udržení soběstačnosti, práceschopnosti, zlepšení kvality života. Nemocní lupénkou trpí i psychicky. To ukázal i celosvětový výzkum, kterého se zúčastnilo 8338 respondentů z 31 zemí včetně 103 nemocných Čechů.

Na lupénku působí blahodárně moře. „Musí však kůži vystavovat sluníčku opatrně, aby se nespálili. Nemocným doporučuji pokud možno delší pobyt u moře, ideálně kolem tří týdnů a více,“ řekl deníku Aha! Arenberger.

Těžký život s lupénkou.

VIDEO: Dětí bez očkování přibývá, rodiče tak mnohdy riskují jejich život

Video
délka: 01:50
480p 360p 240p

Dětí bez očkování přibývá, rodiče tak mnohdy riskují jejich život Joj

Fotogalerie
4 fotografie