Malý alergologický slovník

Alergie

Nepřiměřená, přehnaná reakce imunitního systému na vnější podnět, který se běžně vyskytuje v našem okolí. Slovo má původ v řeckém „allos ergos“ (jiná reakce).

Alergická rýma

Nemoc vznikající na podkladě alergické reakce, která postihne buňky sliznice dutiny nosní. Vzniká nejčastěji po kontaktu s alergenem, který se dostane přímo do dutiny nosní (pyly, prach, roztoči).

Alergen

Látka vyvolávající alergickou reakci. Lze rozlišovat venkovní (pyly a spory plísní), vnitřní (roztoči, domácí zvířata) a třetí skupinu tvoří alergeny potravinové, lékové a hmyzí jed.

Anafylaktický šok

Život ohrožující stav, který vyžaduje okamžitou pomoc a neléčený často končívá smrtí. Jedná se o extrémně silnou alergickou reakci, která nepostihuje jen určité místo, ale celé tělo.

Astma

Chronické onemocnění dýchacích cest. Jeho podstatou je nadměrná obranná reakce průdušek na některé vnější podněty. Ta způsobuje otok průduškové sliznice, zvýšenou produkci hlenu a stah průduškové stěny.¨

Atopický ekzém

Odborně atopická dermatitida. Chronické onemocnění projevující se na kůži. Vzniká při kombinaci dvou hlavních příčin: zvýšené citlivosti kůže oslabením její ochranné funkce a zvýšené citlivosti imunitního systému na určité látky.

Histamin

V lidském těle přirozeně se vyskytující látka. Její nadměrné množství vyplavené do těla je tím, co způsobuje alergickou reakci.

Intolerance

Nesnášenlivost. Na rozdíl od alergie ji nezpůsobuje imunitní reakce, ale metabolická porucha. Jedná se o nedostatek nebo úplnou absenci látek, které se podílejí na zpracování určité potraviny nebo její složky.

Antihistaminikum

Lék, který se používá při alergiích. Jeho úkolem je snížit, až potlačit uvolňování látky histaminu v případech, kdy je toto uvolňování nepřirozené, nežádoucí a přehnané.

Celiakie

Nesnášenlivost lepku, který je ve střevě vnímán jako cizí prvek a tělo se mu brání. Dochází k poškozování sliznice tenkého střeva a vzniku série autoimunitních pochodů poškozujících další orgány a tkáně. Celiakie vyžaduje celoživotní bezlepkovou dietu.

Zkřížená alergie

Při ní tělo reaguje stejně na podobné alergeny pocházející z různých zdrojů. Pylový alergik může např. dodatečně získat potravinovou alergii. Mnoho lidí trpících alergií na pyl břízy tak reaguje obdobně i na jablka a lískové oříšky.