1.         Pacient a jeho zdraví je v lékárně na prvním místě.

2.         Každému pacientovi věnuje lékárník dostatek času.

3.         Lékárna nabízí individuální přístup vycházející z konkrétních potřeb pacienta – zákazníka.

4.         Samozřejmostí je nabídka odborného poradenství a konzultací profesionálních odborníků.

5.         V nabídce lékárny je dostatečně široký sortiment.

6.         Snahou lékárníka je vyjít vstříc požadavkům pacienta.

7.         Lékárna při prodeji neupřednostňuje vybrané produkty a značky.

8.         Při výdeji léků i prodeji potravinových doplňků sleduje lékárník jejich možné vzájemné nežádoucí účinky.

9.         Lékárna se nesnaží za každou cenu, aby pacient odešel s určitým objemem zboží, rozhodující je, zda mu byla poskytnuta potřebná rada či informace.

10.       Lékárník ctí etický kodex České lékárnické komory (www.lekarnici.cz).