„Významnějším omezením je zkrácení délky léčebného pobytu. U komplexní lázeňské péče jsou to v současnosti 3 týdny, u příspěvkové, u níž hradí pojišťovna pouze léčení, to jsou nadále 3 týdny, po domluvě s lékařem je možno předepsat i 2 týdenní lázeňskou kúru,“ uvedla Hulanová.

Podle ní jsou u většiny indikací stanoveny podmínky, kdy jde léčbu opakovat, ale četnost opakování je omezena. Neznamená to ale, že by se lázeňský pobyt opakovat nedal! Jen to nebude každý rok.

JAK DO LÁZNÍ – krok za krokem

Do lázní vedou dvě cesty. Ta výrazně levnější je přes zdravotní pojišťovny. Kdy máte nárok na úplně nebo částečně hrazenou lázeňskou péči?

Na křížek (zdarma) nebo s doplatkem?

1. Návrh na lázeňskou péči hrazenou zdravotní pojišťovnou vystavuje praktický lékař na doporučení odborného lékaře. Praktik pak navrhuje typ péče a vhodné lázeňské místo.

2. Lázeňskou péči posoudí a poté schvaluje revizní lékař zdravotní pojišťovny.

3. Pokud je schválena komplexní péče (řečená křížková), pojišťovna hradí léčení, stravování a ubytování. A pacient je v době pobytu v pracovní neschopnosti.

4. Pokud je schválena příspěvková péče, pacient si ubytování a stravování hradí sám. Tuto péči čerpá pacient v době své dovolené a lázeňské léčení je zdarma.

Tip pro vás: Lázně pro děti

Důležitou změnou je možnost čerpat lázeňskou péči pro děti již od 1,5 roku (původně od 5 let) s doprovodem rodičů. „Snížení věkové hranice má své opodstatnění, protože některá onemocnění se projevují již v nejútlejším věku. Astma se v 50% projeví u dětí do 3 let a atopický ekzém se dokonce zjistí v 60% už v kojeneckém věku,“ vysvětluje Jiří Dědek z Lázní Luhačovice, kde se děti léčí s onemocněním dýchacích cest, s obezitou a nově i s nemocemi kožními, trávicího traktu a s rakovinou.

Kdy vzniká nárok na lázeňskou péči čtěte ZDE