Jsou první při propouštění a poslední při zvyšování platu. Řada šéfů je v zajetí stereotypů a bere podřízené nad padesát jako nutné zlo. Přitom se pro ně můžou stát trumfem v ruce. „Svět se potýká se stále sílícím fenoménem nedostatku odborníků na trhu práce,“ vysvětluje Jaroslava Rezlerová ředitelka personální agentury Manpower ČR a SR a prezidentka Asociace poskytovatelů personálních služeb. Právě padesátníci se tak můžou stát zlatým dolem vědomostí. Zaměstnavatelé to ale nevidí.

„S rostoucím věkem uchazečů klesá v očích zaměstnavatelů jejich potenciál z hlediska dalšího rozvoje, tvárnosti, možností zlepšovat se a být produktivnější,“ potvrzuje krátkozrakost českých šéfů Jiří Kocourek, specialista trhu práce portálu Prace.cz. „Praxe však ukazuje, že zkušený padesátník může uplatnit mnohem více ze svých schopností a zkušeností než nadějný třicátník – a naopak,“ dodává Kocourek.

Určitý díl viny ale leží i na starších zaměstnancích. Zbytečně se podceňují a vidí sebe i svou budoucí kariéru v černých barvách. A přes brýle jejich pesimismu se na ně pak dívá i šéf.

Čeští šéfové o padesátníky nestojí

Společnost Manpower provedla průzkům na téma, jak firmy zaměstnávají lidi nad 50 let. Výsledky jsou šokující! Jen 13 procent českých zaměstnavatelů se snaží ve svých řadách udržet starší zaměstnance. A jen pouhých 8 procent při svých náborových plánech počítá i s přijetím lidí nad padesát. „To potvrzuje nepřipravenost českých zaměstnavatelů postavit se k problematice zaměstnávání starších zaměstnanců čelem,“ říká Jaroslava Rezlerová ze společnosti Manpower.

Přitom s tím, jak bude populace stárnout, bude čím dál více klíčových zaměstnanců odcházet do důchodu a nebude je mít kdo nahradit. „Vůbec nejhorší je pak krátkozraký a nezodpovědný přístup, kdy někteří zaměstnavatelé v odchodech do důchodu pracovníků vidí dokonce příležitost, jak ušetřit náklady,“ říká důrazně se Rezlerová.

Diskriminace? Nejčastěji kvůli věku!

Každý druhý člověk si myslí, že lidé jsou v práci nejčastěji diskriminováni kvůli věku. Vyplývá to z výzkumu agentury STEM. Teprve s delším odstupem za lidmi znevýhodněnými kvůli věku následuje diskriminace zdravotně postižených a těhotných nebo mladých maminek. Celkem ale nepochybujeme o tom, že u nás diskriminace vesele bují. Myslí si to 85 % Čechů.

Kde bezplatně poradí: www.rovneprilezitosti.cz, www.diskriminace.helcom.cz, www.poradna-prava.cz


Proč je zaměstnat

● Mají praxi

● Ve své profesi jsou osvědčení odborníci

● Mají dobré kontakty

● Znají konkurenci

● Jsou psychicky vyzrálí (nebudou se hroutit z nešťastné lásky)

● Jsou spolehliví a zodpovědní

● Jsou rozvážní a nemění rychle názory

● Jsou schopni řešit problémy díky svým zkušenostem

● Jsou trpěliví a umí komunikovat i s problémovými klienty

● Váží si zaměstnání

● Jsou velmi loajální vůči firmě

● Raději se drží dobrého místa, než aby budovali kariéru

● Jsou ochotní leccos tolerovat

● Časově jsou přizpůsobiví

● Rodina na ně klade menší nároky (děti odrostly, nemusí pospíchat domů…)

● Mají vysokou motivaci (potřebují si práci udržet před odchodem do důchodu)

● Nesnaží se prosadit za každou cenu

Proč je nezaměstnat

● Neovládají dobře počítače

● Neumí pracovat s novými technologiemi

● Neumí pořádně jazyky

● Kašlou na další vzdělávání (mají pocit, že to už nemá cenu)

● Neradi se pouští do něčeho nového (bojí se neúspěchu)

● Mají nechuť k novinkám

● Nejsou moc kreativní

● Hůře se přizpůsobují

● Mají sklon nerespektovat mladší nadřízené

● Rádi volí osvědčená řešení

● Mají nižší fyzickou zdatnost

● Pracují pomalejším tempem

● Často mají určitá zdravotní omezení

● Mají méně atraktivní vzhled