Počítejte ale s tím, že rekvalifikace není levná záležitost. Záleží pochopitelně na počtu vyučovacích hodin, ale náklady jsou od pěti až do sto tisíc korun. Nicméně právě úplně jiná profese je často jedinou možností, jak sehnat práci.

Určitou výhodu mají nezaměstnaní, kteří jsou pod křídly úřadu práce. Jenže ten sice může rekvalifikaci navrhnout a zaplatit, ale také nemusí. „Uchazeči se někdy chybně domnívají, že když požádají o zařazení do rekvalifi kace, budou do kurzu automaticky zařazeni,“ řekla Štěpánka Filipová, mluvčí ministerstva práce a sociálních věcí. „Tak to ale není. Při rozhodování o zařazení do rekvalifi kace se vždy vychází z potřeb trhu práce,“ dodala.

Pokud ale úřad práce rekvalifi kaci schválí, má nezaměstnaný vyhráno. Nejenže má daleko větší šanci na uplatnění na trhu práce, ale navíc bere po celou dobu rekvalifikace až 60 procent průměrného měsíčního čistého výdělku z posledního zaměstnání.

„Velký zájem je například o rekvalifi kace v oblasti služeb a řemesel, počítačů a o řidičské průkazy na nákladní auta a autobusy,“ dodala mluvčí Filipová.

Pozn.: Tabulka je seřazená sestupně, podle ceny za hodinu.
Pozn.: Tabulka je seřazená sestupně, podle ceny za hodinu.
Autor: scom

Deset nejčastějších otázek

Jste evidovaní na úřadu práce, ale stále si nemůžete najít zaměstnání? Toužíte po změně profese? Zajímejte se o možnost rekvalifikace.

1 Nemůžu najít práci. Nabídnou mi rekvalifikaci automaticky? Ne, úřad práce může doporučit rekvalifi kaci, pokud je poptávka po volných místech a v evidenci nejsou uchazeči s touto profesí. Navíc se přihlíží k zdravotnímu stavu uchazeče, vzdělání apod.

2 Musím splnit nějaké konkrétní podmínky? Pro zařazení do rekvalifikačního kurzu není podmínkou určitá doba evidence na úřadu práce. Úřad práce nemá povinnost rekvalifikaci nabídnout, záleží jen na posouzení úřednice, jestli je pro vás rekvalifikace vhodná a jaká konkrétní.

3 Úřednice mi nabídla rekvalifikaci. Kolik mě to bude stát? Nic. Celou rekvalifi kaci za vás hradí stát, a to včetně nákladů na dopravu a stravného. Maximum, které vám ale stát zaplatí, je 1000 korun na den.

4 Budu muset něco podepsat? Ano, ještě před zahájením rekvalifikačního kurzu musíte podepsat písemnou dohodu o rekvalifikaci.

5 Rekvalifi kaci už mám za sebou, ale práce pořád nikde. Můžu zkusit nějaký jiný rekvalifikační kurz? Ano, žádný počet kurzů, kterých se uchazeč může zúčastnit, není stanovený.

6 Můžu si někde zjistit, jaké rekvalifikace můj úřad práce nabízí? Úřady práce nemusí zveřejňovat seznamy rekvalifikačních kurzů. Přesto to většina z nich dělá, a to jak na internetu, tak na nástěnkách úřadu práce.

7 Chci se rekvalifikovat, ale úřednice mi řekla, že mi nic nenabídne. Můžu se někam odvolat? Na poskytnutí rekvalifkace nemáte právní nárok. Úřad práce MŮŽE zabezpečit rekvalifikaci včetně úhrady nákladů na rekvalifikační kurz, ale žádný zákonný nárok na ni nemáte. Odvolat se tak tedy nikam nemůžete.

8 Budu během rekvalifikace brát podporu? Ano, budete. Nárok na podporu při rekvalifikaci má každý uchazeč o zaměstnání, který se účastní rekvalifi kace zabezpečované úřadem práce. Podpora při rekvalifi kaci se poskytuje po celou dobu rekvalifikace ve výši 60 procent průměrného měsíčního čistého výdělku nebo vyměřovacího základu. Maximum, které můžete dostat, je zhruba patnáct tisíc korun.

9 Začal jsem si dělat rekvalifikaci, ale nebaví mě to. Můžu na ni přestat chodit? Pokud nedokončíte rekvalifikaci bez vážných důvodů (péče o dítě do čtyř let, vážné zdravotní důvody, nástup do pracovního poměru apod.) nebo se nezúčastníte kurzu ve stanoveném rozsahu, musíte úřadu práce uhradit náklady spojené s rekvalifikací. Navíc vás může úřad práce vyřadit na půl roku ze své evidence.

10 Až během rekvalifikace jsem zjistil, že mě nová profese nebaví. Co se stane, když mi úřad práce najde zaměstnání a já tam po rekvalifikaci odmítnu nastoupit? Úřad práce vás může stejně jako v předchozím případě vyřadit na půl roku z evidence. Nebudete tak brát podporu v nezaměstnanosti (pokud na ni ještě máte nárok) a budete muset uhradit náklady na rekvalifikaci.