„Daňové přiznání nemůže podat zaměstnavatel. Lidé si často pletou roční zúčtování daně s tím, že za ně zaměstnavatel podává přiznání – tak to není. Roční zúčtování daně je místo přiznání. Je buď jedno, nebo druhé,“ vysvětluje Ing. Vladimíra Přibylová, členka Výboru Komory certifikovaných účetních.

Dodanění mzdovce na krk nehodíte

Pan Karel vloni předčasně ukončil životní pojištění. Nutně potřeboval peníze, aby po rozvodu vyplatil manželku. Jenže kvůli předčasnému zrušení »životka«, musí vrátit státu peníze, které neoprávněně získal tím, že si životní pojištění odepisoval z daní. Teď je musí dodanit. Když s tím ale přišel za mzdovou účetní, dozvěděl se, že si kvůli dodanění musí sám podat daňové přiznání.

„Mzdová účetní mu opravdu roční zúčtování daně z důvodu dodanění nemůže provést, protože dodanění je možno udělat pouze podáním daňového přiznání.  Přiznání si musí takový zaměstnanec podat sám,“ potvrzuje odbornice Přibylová.

Kdy zaměstnanec dostane »kopačky«

Roční zúčtování daně může mzdová účetní zaměstnanci odmítnout v několika případech, které přesně určuje zákon. Tady jsou některé z nich:

Další příjmy

Pokud má kromě příjmů ze zaměstnání i jiné příjmy, které jsou vyšší než 6000 Kč ročně. Do těchto příjmů se nezapočítávají osvobozené příjmy (např. dar od příbuzného, výhra v loterii apod.) a příjmy zdaněné srážkovou daní (např. výplata stavebního spoření, příjmy z dluhopisů atd.)

Více zaměstnavatelů

Je souběžně zaměstnán u více zaměstnavatelů (o souběh nejde, pokud se jedná o kombinaci pracovních poměrů, kde je jen jeden příjem zdaňovaný zálohovou a ostatní srážkovou daní).

Neoprávněné získání daňového bonusu

Když jeho zaviněním došlo k neoprávněnému vyplacení daňového bonusu nebo vznikl jiný daňový dluh. „Roční zúčtování daně ale může být provedeno, pokud se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodnou, že dlužnou částku uhradí srážkou ze mzdy. Zaměstnavatel následně tento daňový dluh oznámí správci daně, předá mu potřebné doklady a dluh vypořádá,“ vysvětluje Ing. Přibylová.

Porušení podmínek pro životní pojištění

Pokud zaměstnavatel přispívá zaměstnanci na soukromé životní pojištění a došlo k porušení podmínek, za kterých byly osvobozeny od daně (např. výplata pojistného dříve než po 60 měsících nebo před šedesátým rokem života).

Extrémně vysoké příjmy

Zaměstnanec dosáhl příjmu, ze kterého mu plyne solidární daň v součtu za celý rok (solidární dani se také říká milionářská daň. Musí ji odvádět lidé, kteří mají roční příjem vyšší než 1 672 080 Kč).

Co bude za dva týdny? Hejtmanka Pecková v Epicentru Blesku o Babišových slibech a zdviženém prstu pro vládu.

Video
délka: 30:14.88

Co bude za dva týdny? Hejtmanka Pecková o Babišových slibech a zdviženém prstu pro vládu Markéta Volfová, Lukáš Červený