Tak si to představte. Ve fabrice či na úřadě dáte za polévku, řízek s bramborem a přílohový salát nebo sladkou tečku nejčastěji třicet až čtyřicet korun. A pár kroků dál v restauraci třeba dvě stovky. Tedy pokud budete trvat i na třetím chodu. Jinak se ale s poledním menu o dvou chodech dostanete zhruba na 130 korun. To je nejméně třikrát tolik co v závodce!

K. Cajthamlová: Teplý oběd je důležitý!

„Závodní stravování má u nás dlouhou tradici, která začala mimo jiné u Tomáše Bati. Díky za ni. Oběd by měl pokrývat zhruba 35 % celkové denní dávky živin a energie. Pokud by jídelny začaly zanikat, nebo do nich lidé přestali chodit, nepochybně by se to projevilo na odpolední výkonnosti zaměstnanců, ale možná dokonce i na jejich zdraví,“ říká populární lékařka MUDr. Kateřina Cajthamlová.

Právě toho se obává Linda Nejezchlebová, předsedkyně Správní rady Sdružení pro zaměstnanecké stravování (ProZAMS), které zorganizovalo rozsáhlý průzkum cen a kvality obědů v kantýnách pod názvem „Moje závodka“. „Pokud stát umožní, aby místo dotování jídelen a kantýn dali zaměstnavatelé lidem nezdaněné peníze, může dojít ke snížení návštěvnosti jídelen. Bez dotování obědy podraží či jídelny své provozy postupně zavřou,“ říká Linda Nejezchlebová.

Autor: Sdružení pro zaměstnanecké stravování zs

S paušálem lidé přestanou dobře jíst

To potvrzují i data z průzkumu. Téměř všichni respondenti (95 %) uvedli, že by jídlo v „závodce“ omezili. Celá třetina by do ní přestala chodit, necelých 11 procent zaměstnanců by dokonce přestalo v práci obědvat! Přesto, že drtivá většina – sedm z deseti lidí - je spokojena s kvalitou.

Ze zaslaných jídelních lístků organizátoři hodnotili i kvalitu nabídky z hlediska zdravého stravování. Potěšitelné podle nich je, že velká část jídelen nabízí vedle klasického menu již i lehké pokrmy, byť ne vždy je to pravidlem. Důležité pak je, že kantýny nabízejí vícechodová menu. Ve větších firmách jsou pak obvyklé denní nabídky salátů nebo salátových barů, které si postupně nacházejí místo v poledním menu i u menších firem.

„Závodní jídelny a kantýny umožňují si každý den dát si k obědu polévku, hlavní jídlo a salát a doplnit tak energii na odpolední práci. Tříchodový oběd patří ke zdravému životnímu stylu,“ říká MUDr. Kateřina Cajthamlová.