Alternativní dodavatelé energií v čele s tím největším, společností Bohemia Energy, ušetřili zákazníkům už milióny korun. Chcete také změnit dodavatele a ptáte se, jak vybrat toho správného? O tom, nakolik lze vybrané společnosti věřit, se můžete přesvědčit i podle toho, jestli přijala etický kodex podle doporučení Energetického regulačního úřadu (ERÚ). Jak ukázal nedávný průzkum agentury Datank, pro tři čtvrtiny lidí je důležité, aby jejich dodavatel elektřiny nebo plynu právě takový etický kodex dodržoval. Pro třetinu odběratelů by dokonce absence kodexu znamenala rozhodování o změně dodavatele.

Etický kodex Bohemia Energy v plné míře respektuje doporučení ERÚ
Etický kodex Bohemia Energy v plné míře respektuje doporučení ERÚ
Autor: BOHEMIA ENERGY entity

Bohemia Energy podporuje ochranu spotřebitelů

Ochrana spotřebitele je prioritou nejen ERÚ, ale i dalších institucí. Zabývat se jí má plánovaná novela energetického zákona. O komfort zákazníků se aktivně zasazuje také Bohemia Energy. Firma své zásady férového jednání deklaruje v etickém kodexu, který v plné míře respektuje Vzorový etický kodex ERÚ. „I když jsme drtivou většinu doporučení ERÚ dodržovali již v minulosti, chceme našim zákazníkům usnadnit orientaci, a proto jsme naše zásady sepsali do podoby oficiálního dokumentu,“ říká Robert Šíma, ředitel zákaznické péče Bohemia Energy.

V praxi Bohemia Energy využívá při prodeji řadu kontrolních nástrojů, které spotřebitele chrání. Smlouvy uzavírá přes tablety, a tak je možné jednoduše ověřit, kde byla smlouva podepsána. Žádná zákaznická smlouva, uzavřená obchodním zástupcem Bohemia Energy, není puštěna ke zpracování, aniž by se zákazníkem nebyla ověřena prostřednictvím telefonického hovoru. „Zjišťujeme, zda si je zákazník vědomý, že uzavřel smlouvu s naší společností, zda s podpisem souhlasí a jaké tím získal výhody,“ vysvětluje Šíma. „Vedle vyjádření spokojenosti s jednáním obchodního zástupce může vznést k uzavřené smlouvě doplňující dotazy, na které mu naši pracovníci profesionálně odpovědí,“ uvádí ředitel.

Ochrana spotřebitelů je pro Bohemia Energy prioritou
Ochrana spotřebitelů je pro Bohemia Energy prioritou
Autor: BOHEMIA ENERGY entity

Důležitý orientační bod

Jak významný je etický kodex pro ochranu zákazníka i jako orientační bod mezi jednotlivými energetickými firmami, se prokázalo nedávno. „Poslední dobou jsme zaznamenali případy, kdy některé společnosti při změně dodavatele nepostupovali v souladu s doporučovaným etickým kodexem. Na základě udělené plné moci zákazníkovi nabídli, že v jeho zastoupení přechod zařídí a původní smlouvu řádně ukončí. To se však nestalo, protože se dopustili pochybení a smlouva se zákazníkem tak stále zůstala v platnosti,“ upozorňuje Šíma.

Tento problém se týkal zejména společnosti ČEZ, která se snažila udržet si stávající zákazníky. Často jim slibovala, že proces změny předčasně ukončí za ně, pak se ale objevily v administrativním zajištění tohoto kroku nedostatky. A právě zde se ukázalo, jak je důležité, že se Bohemia Energy hlásí k etickému kodexu podle doporučení ERÚ. „V etickém kodexu jsme se zavázali k tomu, že v procesu změny dodavatele budeme postupovat vždy tak, abychom zákazníky nevystavili žádným sankcím, ani riziku omezení nebo přerušení dodávky elektřiny či plynu,“ říká Robert Šíma a dodává: „Proto jsme iniciovali jednání s ČEZem a vyzvali jej k dodržování kodexu. ČEZ své pochybení uznal a slíbil nápravu.“