Vleklý spor o hájenku ve Smetanově Lhotě na Písecku mezi bývalým generálním prokurátorem Jaroslavem Krupauerem a bývalým kancléřem Karlem Schwarzenberkem měl další dějství u Okresního soudu v Písku. Samosoudkyně Vlasta Halberštatová tentokrát dala za pravdu Karlu Schwarzenbergovi, zastoupenému advokátem. Pře se vleče již osm let. Krajský soud píseckému soudu uložil přibrat k projednání znalce na mezinárodní právo. Právní zástupce Jaroslava Krupauera totiž namítal, že Karel Schwarzenberg nebyl nikdy oprávněnou osobou při uplatňování restitučních nároků na majetek po svém otci. Kdyby mu soud dal za pravdu, znamenalo by to zpochybnění veškerých předešlých právních úkonů, na jejichž základě byl bývalému kancléři vydán zámek Orlík nad Vltavou a další rozsáhlé majetky. Soudkyně nyní na základě předložených odborných posudků dospěla k závěru, že Karel Schwarzenberg jako dítě svého otce Karla splňuje podmínky oprávněné osoby. I po osvojení strýcem Jindřichem mu zůstal nárok na dědění po pokrevních rodičích a navíc má nárok dědit i po rodičích adoptivních. Soud tedy návrh Karla Schwarzenberga na vydání hájenky, kterou Jaroslav Krupauer získal za údajně mimořádně výhodných podmínek za minulého režimu, považuje za oprávněný. Druhá strana se v zákonné lhůtě zřejmě opět odvolá.