Jenže i když by řadě maminek ulehčily život, v Česku zatím příliš nefrčí. Tuhle šanci má zatím jen 10 % žen, kdežto v sousedním Rakousku je to 45 procent a v Nizozemsku dokonce 77 procent. Ministerstvo práce a sociálních věcí se proto snaží naučit zaměstnavatele i rodiče lépe využívat alternativní úvazky. „Ženy s dětmi v předškolním věku představují pro naši ekonomiku potenciál, který je potřeba rozvíjet. Naším úkolem je mimo jiné motivovat zaměstnavatele více využívat možností alternativních pracovních úvazků a matkám co nejvíce ulehčit slaďování rodinného a profesního života,“ říká ministryně Michaela Marksová.

Upravená pracovní doba

Upravená pracovní doba je doba, která je »stlačená« do menšího počtu pracovních dnů. Je možné ji využít i při zkrácených pracovních úvazcích. V rámci upravené pracovní doby existuje i tzv. konto pracovní doby. Při něm zaměstnavatel zaměstnanci vyplácí stálou mzdu, ale práci mu přiděluje podle toho, jak to aktuálně v konkrétním období potřebuje. Pracovní doba je pak rozvržena nerovnoměrně.

Pružná (flexibilní) pracovní doba

Zaměstnanec si sám volí začátek, popřípadě i konec pracovní doby. Zaměstnavatel mu ale určí časové úseky, kdy na pracovišti být musí. Kromě toho musí v daném dnu, týdnu nebo měsíci odpracovat určitý počet hodin.

Zkrácené (částečné) pracovní úvazky

Jde o úvazky, které jsou nižší než celý úvazek. Mohou mít různý rozsah od 0,1 do 0,9 úvazku. Nejčastěji se objevuje úvazek tříčtvrteční (0,75), poloviční (0,5) a čtvrteční (0,25). Rozvrstvení pracovní doby nemusí být pravidelné. Mzda za částečný úvazek je zkrácena poměrně k jeho délce. Hodinová mzda ale musí odpovídat celému úvazku. A pozor! Šéf nesmí zaměstnanci se zkráceným úvazkem nařídit práci přesčas.

Sdílené a rozdělené pracovní úvazky

Sdílený pracovní úvazek (tzv. jobsharing) vzniká ve chvíli, kdy jedno pracovní místo sdílí dvě nebo více osob. Ty spolu musí komunikovat a spolupracovat, aby nedocházelo ke komplikacím. Sdílené úvazky mohou být využívány i pro odborné či manažerské práce. Rozdělený pracovní úvazek také sdílí minimálně dva lidé, ale samotná náplň práce nutně nevyžaduje vzájemnou komuni kaci (např. pozice prodavačky či recepční).

Práce z domova

Při tzv. home office má zaměstnanec, který pracuje z domova, stejná práva
a povinnosti ja ko ostatní zaměstnanci. Časté je kombinování práce z domova a z kanceláře.