Dobrý den paní Machová, můžete mi dát nějakou ucelenou definici, která by vysvětlila, co se vlastně pod pojmem „pojištění odpovědnosti“ přesně skrývá?

Pojištění odpovědnosti obecně kryje škody, které pojištěný způsobí někomu jinému. Existuje řada druhů pojištění odpovědnosti, každý z nich se vztahuje na specifické situace. Pojištění odpovědnosti v běžném životě nebo jinak také pojištění občanské odpovědnosti je určeno k náhradě škod, které způsobíte při svých obvyklých činnostech mimo výkon svého povolání (v domácnosti, při sportu, rekreaci, apod.). Další druhy pojištění odpovědnosti jsou např. pojištění odpovědnosti z provozu vozidla nebo pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli.

Dobrý den, už jste se ve své praxi setkala i s vtipnými pojistnými podvody? Hezký den

Dobrý den, vtipný pojistný podvod si nevybavuji, i když klienti jsou velice vynalézaví a kreativní, ale vzpomínám si na hlášení škody, které bylo docela zábavné: sousedův pes se podhrabal pod plotem, jednu slepici mi zakousl a druhou nakousl... :-)

Dobrý den, sousedce opakovaně přetéká vana, ale odmítá se pojistit a my malujeme stále dokola na své náklady. Je možné si takovou situaci připojistit do naší pojistky?

Jestliže máte sjednané pojištění vlastního majetku, lze z něho podobné škody hradit. Pokud Vám ale sousedka způsobí škodu, je podle Občanského zákoníku povinna ji nahradit..

Dobrý den, paní Machová. S jakým největším finančním odškodněním jste se za svou kariéru setkala? Znáte i případy, kde jde o miliony? Děkuji

Takové škody bohužel existují a s novou úpravou náhrady škod v novém Občanském zákoníku jejich frekvence narůstá. Při opravdu těžkém poškození zdraví se může plnění pohybovat i v desítkách milionů.

Dobrý den, jaké škody pojišťovna neproplácí? Je jedno, jaká je jejich výše?

Pokud se budeme držet škod z pojištění odpovědnosti v běžném životě, pojištění se nevztahuje na škody uvedené v tzv. výlukách. U všech pojišťoven jsou vyloučeny škody, které pojištěný způsobí sobě, osobám blízkým a osobám žijícím ve společné domácnosti, dále škody způsobené úmyslně, škody způsobené na věcech vypůjčených. Vyloučeny mohou být i škody způsobené pod vlivem alkoholu a jiných omamných látek. V pojistných podmínkách některých pojišťoven lze najít i další výluky.

Zaujalo vás toto téma a chtěli byste se dozvědět více? Celý chat naleznete ZDE!