Není totiž mzda jako mzda. Zatímco o tom, že existuje minimální, tuší většina Čechů, o zaručené mzdě často nikdy neslyšeli. Přitom minimální mzda je určená jen pro nejméně kvalifikované práce. Všichni ostatní by měli mít nárok na zaručenou mzdu.

Za znalosti se musí platit

Zatímco uklízečce tak šéf může dávat jen 8500 korun, taková pokladní v supermarketu by už měla brát minimálně 10 400 korun. Popelář nesmí brát méně než 9400 korun, kombajnista nebo zdravotní sestra 11 400 korun a lékaři zaručuje zákon nejméně 15 400 korun. Jde totiž o profese, které vyžadují určité vědomosti a znalosti.

Nejnižší mzdu určuje zákon

Odměňování zaměstnanců upravuje zákoník práce. Ten také řeší rozdíl mezi minimální a zaručenou mzdou. A je přitom jedno, jestli vás zaměstnává stát nebo soukromý podnikatel. Méně než zaručenou mzdu prostě brát nesmíte.

Zaručenou mzdu neznají ani šéfové

O tom, že kromě minimální mzdy existuje i nějaká zaručená mzda, často ale neslyšeli ani šéfové! „Bohužel v povědomí zaměstnavatelů přetrvává obecně vžitá představa, že za jakkoli složitou, odpovědnou a namáhavou práci jsou povinni poskytnout zaměstnancům pouze minimální mzdu,“ říká Dalimila Solnická ze Státního úřadu inspekce práce.

Chybují i zaměstnanci

Určitá část viny ale leží i na zaměstnancích. Ti si totiž mylně myslí, že jejich výdělek závisí jen na vzdělání a praxi. „Nejnižší úroveň se ale odvíjí od pracovní náplně vykonávané práce, nikoli od vzdělání a praxe, kterých zaměstnanec dosáhl,“ vysvětluje inspektorka Solnická. Zjednodušeně řečeno, je podstatné, jakou konkrétní práci zaměstnanec vykonává, nikoli to, co by vzhledem ke svému vzdělání a praxi vykonávat mohl.

Lakomým šéfům hrozí pokuta

Výši mzdy, kterou zaměstnavatelé, platí svým podřízeným, kontrolují inspektoři ze Státního úřadu inspekce. Ti sledují, jestli šéfové opravu platí tolik, kolik mají. Za nedodržení zákona pak lakomcům hrozí pokuta až do výše dvou milionů korun.

Pozor! Zaručená mzda není pro všechny

Než se vypravíte za šéfem s žádostí o vyšší plat, podívejte se na svou smlouvu. Dodržet nejnižší úrovně zaručené mzdy totiž zaměstnavatel musí jen vůči zaměstnancům v pracovním poměru, tedy těm, kteří pracují na základě pracovní smlouvy. Pracantům, kteří dřou na základě dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti, musí stačit minimální mzda.

Tolik peněz musíte za svou práci dostat
Autor: Blesk