Nemocní si polepší především díky tomu, že na rozdíl od zaměstnavatele, který platí náhradu mzdy jen za pracovní dny, zaplatí »sociálka« nemocnému i za víkendy. Stále ale zůstává v platnosti to, že první tři dny nemoci neuvidí marod od nikoho ani korunu.

Marodíte už od prosince a netušíte, kdo a kdy vám tedy vlastně nemocenské zaplatí? Pokud jste byli uznání práce neschopnými v prosinci, tak pro vás platí »stará« pravidla a náhradu mzdy vám musí za první 21 dní poskytnout zaměstnavatel.

Co potřebujete vědět:

* Peníze, které dostáváte během nemoci, se správně jmenují nemocenské dávky. Známější jsou ale pod zažitým názvem „nemocenská“.

* Pokud začnete marodit po 1. 1. 2014, máte nárok na nemocenské od okresní správy sociálního zabezpečení již od 15. dne trvání pracovní neschopnosti či karantény;

* Za první tři pracovní dny nemoci nemáte na náhradu mzdy nárok.

* Během prvních 14 dnů máte nárok na náhradu mzdy od zaměstnavatele; reálně vám ale zaplatí jen za 7 pracovních dní

* Marodíte delší dobu? Pak musíte pravidelně (ideálně jednou měsíčně) předkládat potvrzení lékaře o trvání dočasné pracovní neschopnosti, tzv. lístek na peníze.

* Výše nemocenského je za kalendářní den 60% z redukovaného denního vyměřovacího základu. Ten se vypočítává z příjmu za posledních 12 kalendářních měsíců.

* Nemocenská vám přijde na účet nebo složenkou.

Příklad výpočtu nemocenské

Pokud je váš měsíční vyměřovací základ (tedy příjem) 20 000 Kč, je denní redukovaný vyměřovací základ pro výpočet nemocenského 592 Kč.

Nemocenské za 1 den je ve výši 60% této částky tedy 356 Kč. Nemocenské za měsíc (tedy za 30 dní) je pak 10 680 Kč.

Kolik peněz dostanete za prostonaný den se podívejte do fotogalerie pod článkem.

Peníze nedostanete hned

Onemocněli jste a čekáte, že peníze vám na účtu přistanou za pár dní? Omyl! Nějakou dobu si na ně počkáte.

Za prvních čtrnáct dní (přesně za 7 pracovních dní) vám náhradu mzdy platí zaměstnavatel. A teprve pak začíná peníze vyplácet okresní správa sociálního zabezpečení. Ta ale musí čekat na podklady zaslané zaměstnavatelem. „Zejména lidé v tíživé finanční situaci očekávají, že platbu nemocenského obdrží již tři dny po tom, co odevzdali tzv. neschopenku vystavenou ošetřujícím lékařem svému zaměstnavateli. To je však mylné,“ vysvětluje Jana Buraňová z České správy sociálního zabezpečení. Sociálka totiž musí všechny předané doklady ověřit a zkontrolovat, případně si vyžádat doplnění.

Jak dlouho budete na peníze čekat:

* Ze zákona musíte své peníze od sociálky dostat do jednoho měsíce od data, kdy jí zaměstnavatel odevzdal příslušné doklady

* Zhruba 90 % případů zpracovávají OSSZ do 10 dnů

* Téměř všechny dávky, 99,98 % případů, zpracuje sociálka do 30 dnů

Tip: Nedostali jste peníze za nemocenské? Na to, v jakém stádiu je vyřizování vaší nemocenské se můžete zeptat na Okresní správě sociálního zabezpečení (podle místa vašeho bydliště) nebo na call centrum pro nemocenské pojištění na telefonním čísle +420 840 406 040. Tam také zjistíte, jestli vaše »nemocenská« nevázne na chybějících dokladech apod..

Jste nemocní? Tak tohle musíte:

* Dodržovat lékařem stanovený režim (včetně vycházek) a umožnit kontrolu tohoto režimu

* Sdělit ošetřujícímu lékaři adresu místa pobytu v době dočasné pracovní neschopnosti a označit byt a zvonek jmenovkou.

* Otevřít případné kontrole. Kontrolovat vás může člověk pověřený zaměstnavatelem i zaměstnanci příslušné správy sociálního zabezpečení.

* Prokázat při kontrole prokázat svou totožnost (např. občanským průkazem) a předložit průkaz práceneschopného pojištěnce (tj. 2. díl Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti – tzv. neschopenky).

Marodit můžete i na jiné adrese

Bydlíte v podnájmu, ale při nemoci byste byli raději v péči rodiny nebo třeba přítelkyně? Zákon to umožňuje. Ale předem musíte svému ošetřujícímu lékaři nahlásit, kde budete v době nemoci. A místo, kde budete, musí mít dohledatelnou adresu.

Vycházky: maximálně 6 hodin denně

Na neomezené vycházky při nemoci zapomeňte. Lékař vám je může »napsat« jen zcela výjimečně.

* Vycházky nesmí přesáhnout 6 hodin denně

* Lékař může vycházky povolit pouze mezi 7 a 19 hodinou.

* Nemocný musí být doma nejpozději v sedm hodin večer (umožnit výjimku může ošetřující lékař jen se souhlasem správy sociálního zabezpečení)

* Výjimečně je možné (se souhlasem správy sociálního zabezpečení) povolit neomezené vycházky. Jde to ale jen v případech, kdy pojištěnec nemůže využít pevně stanovený režim. Ošetřující lékař může při mimořádně náročném léčebném plánu, probíhající intenzivní léčbě, nepříznivých vedlejších účincích léčby nebo celkově závažném zdravotním stavu na žádost pojištěnce a po předchozím písemném souhlasu orgánu nemocenského pojištění povolit, aby si pojištěnec volil dobu vycházek podle aktuálního zdravotního stavu.

Fotogalerie
1 fotografie