Stát totiž považuje některé činnosti za natolik prospěšné, že je podporuje daňovým zvýhodněním. Tohle všechno si můžete odečíst od základu daně z příjmů:

Dary: Krev, příspěvky politikům i škole

 * Dary můžete uplatnit v případě, že jejich hodnota je vyšší než 2 % z vašeho základu daně nebo má dar hodnotu alespoň 1 000 Kč.

 * Maximálně je možné odečíst dary v objemu 10 % základu daně.

 * Paleta toho, na co přispějete (a co si pak můžete odečíst) je pestrá – od vědy a výzkumu, přes školství a kulturu, po ekologii a politiku.

 * Za dar se považuje i dárcovství krve. Za každý odběr si můžete odečíst 2 000 Kč.

Úroky z úvěrů na bydlení

* Až 300 tisíc korun si můžete odečíst od základu daně na úrocích zaplacených z úvěrů na bydlení, zejména hypoték a úvěrů ze stavebního spoření.

* Úroky z úvěru si může odečíst buď jeden člověk, nebo všechny dospělé osoby v domácnosti rovným dílem.

* Aby bylo možné si úroky odečíst, musí být úvěr použitý na koupi nebo opravu nemovitosti. V ní musíte bydlet buď přímo vy, váš manžel(ka), děti, rodiče nebo prarodiče.

Penzijní připojištění

* Za příspěvky zaplacené na penzijní připojištění si můžete maximálně odečíst 12 000 Kč.

*Od zaplacených příspěvků si ale musíte odečíst 6 000 Kč, na které se vztahuje státní příspěvek.

Životní pojištění

* Až do výše 12 000 Kč si můžete od základu daně z příjmů odečíst příspěvky zaplacené na tzv. rezervotvorná životní pojištění (tedy zejména na investiční životní pojištění a kapitálové životní pojištění). Podmínkou ale je, že jste si uzavřeli smlouvu do věku alespoň 60 let a na dobu aspoň 60 měsíců.

* Pokud smlouvu na »životko« zrušíte a uzavřete si novou, musíte dodanit dříve uplatněné odpočty od základu daně. To znamená, že částky, které jste si dříve od základu daně odečetli, musíte v novém daňovém přiznání zase k daňovému základu přičíst.

* Rozhodně neuzavírejte životní pojistku jen kvůli daňovému zvýhodnění. Nevyplatí se to. Uzavření životní pojistky má smysl pouze pro krytí rizik, především rizika smrti a invalidity.

Peníze odborům a další odečty

* Platíte příspěvky nějaké odborové organizaci? Tak si je také můžete odečíst. Odečitatelný »strop« jsou 3000 Kč.

* Pokud vás zaměstnavatel nutí nechat si na vlastní náklady ověřit vzdělání, také si to můžete odečíst z daní. Limit je daný částkou 10 000 Kč.

Připravil Petr Zámečník, šéfredaktor Fincentrum Media