• Nedávno jsem se vdala a mám exekuci pro dluhy, které jsem měla už před svatbou. Mám obavu, aby kvůli mým starým dluhům exekutor nepostihl i mzdu mého manžela. Je možné manželův majetek nějak ochránit? Hanka V.

Exekutor může postihnout mzdu a bankovní účet obou manželů i v případě, že exekuce byla nařízena pouze na jednoho z nich. To se ale týká pouze případů, kdy byla exekuce nařízena k vymožení závazků, které patří do společného jmění manželů. Jestliže tedy vaše dluhy vznikly už před svatbou, nebude možné při jejich vymáhání exekučně postihnout mzdu ani bankovní účet vašeho manžela.

• Mám exekuci a exekutor nedávno přišel ke mně domů. Bydlím u rodičů a exekutor olepil i řadu věcí, které nepatří mně, ale rodičům. Je možné se proti tomu nějak bránit? Petr Málek

Vašim rodičům bych doporučila podat návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu, ve kterém uvedou, které exekutorem označené věci jsou jejich majetkem. To je v návrhu samozřejmě třeba doložit -nejlépe dokladem vystaveným přímo na jméno některého z rodičů (např. u věcí kupovaných přes internet) nebo třeba výpisem z účtu u věcí zaplacených platební kartou. Návrh na vyškrtnutí věci ze soupisu je třeba podat ve lhůtě 30 dnů ode dne, kdy se rodiče o zahrnutí svých věcí do soupisu dozvěděli, nejlépe však do 30 dnů od návštěvy exekutora.

• Máme třicetiletého syna, který začal hrát automaty a velmi se zadlužil. Snažili jsme se mu pomoci, když přišel o práci a o byt, bydlel nějakou dobu s námi. Po čase byla však situace již neúnosná, řekli jsme mu, aby se odstěhoval, od té doby se s ním moc nevídáme. Víme, že je velmi zadlužený, půjčuje si, kde se dá. Postavili jsme s manželem domek, který jsme chtěli jednou našim dvěma synům odkázat. Teď se bojíme, že starší syn o svůj podíl na domě může přijít a dostane tak do potíží i mladšího syna, který žije slušně, pracuje a pomáhá nám. manželé Volešákovi

Pokud chcete ochránit váš majetek před špatným hospodařením staršího syna, je možné to udělat dvěma způsoby. V případě, že napíšete listinu o vydědění s udáním důvodů vydědění staršího syna, může dědit pouze váš mladší syn. Druhý způsob ochrany vašeho majetku by mohl být proveden tak, že byste svůj dům darovali svému mladšímu synovi již nyní – je možné v takovém případě zřídit věcné břemeno, které ochrání vaše dožití v domě.