Peníze, které si naspoříte v II. pilíři, zůstanou »v rodině«. Je to váš majetek, a tak jsou součástí dědictví. Pokud se nedožijete věku odchodu do důchodu, vaše úspory zdědí vaši zákonní dědicové, tedy nejčastěji děti a životní partner. Pro fázi výplatní si pak můžete zvolit tzv. obmyšlenou osobu neboli dědice. To je velký a naprosto zásadní rozdíl oproti penězům, které celý život odvádíte jako sociální pojištění do I. pilíře.

Srovnají se rozdíly
V případě úmrtí před odchodem do důchodu totiž vaše peníze »propadají státu« na výplatu důchodů ostatních penzistů. „Nové možnosti v oblasti dědictví alespoň částečně odstraňují nerovnosti, kdy celková výše odvodů v aktivní části života nemusí vždy odpovídat vyplacenému důchodu,“ zmiňuje jednu z výhod důchodové reformy Josef Beneš, předseda Asociace pro kapitálový trh.

4 možnosti, jak dědit penzi
To, kdo a kolik po vás zdědí, záleží na tom, kdy zemřete a jakou výplatu penze jste si zvolili.
1.    Člověk zemře ještě během spoření
Pokud je dědic také účastníkem II. pilíře, vaše našetřené prostředky se mu převedou na jeho důchodový účet. Když ale nemá s II. pilířem nic společného, dostane svůj podíl na dědictví vyplacený v hotovosti. V případě, že by po vás zbyly nezletilé děti, budou jim vaše našetřené peníze vyplacené během pěti let v pravidelných měsíčních splátkách.

2.    Člověk zemře, dříve než si vyčerpá rentu na 20 let
Jestli jste si zvolili důchodové spoření s rentou na 20 let a zemřete dříve, dostanou vaši dědicové vyplacenou zbývající část nevyčerpaných peněz z vašeho z účtu jednorázově.

3.    Člověk zemře, když čerpá doživotní penzi s tříletou pozůstalostní penzí
Pokud jste si zvolili výplatu doživotní penze a k ní doplnili možnost pozůstalostní penze na tři roky, bude vyplácet životní pojišťovna peníze člověku, kterého jste uvedli ve smlouvě. Tři roky pak bude dostávat pozůstalostní penzi ve stejné výši, jakou jste brali vy.

4.    Člověk zemře, když čerpá doživotní penzi
Když jste si zvolili doživotní penzi, bez pozůstalostní tříleté penze, znamená to, že nedostane nikdo nic. Pokud byste zemřeli brzy, nevyčerpané prostředky finanční rezervy na vaši penzi se použijí ve prospěch jiných příjemců penzí, tedy těch, kteří se dožijí vysokého věku. Pokud se naopak dožijete vysokého věku, může se stát, že naopak od životní pojišťovny dostanete i podstatně více, než bylo na vašem osobním účtu před uzavřením smlouvy o výplatě doživotní penze.