Každému, kdo vstoupí do II. pilíře, bude měsíčně přibývat určitá suma na jeho osobní důchodový účet u penzijní společnosti. Tyhle peníze může investovat ve čtyřech typech fondů penzijních společností. A výnos může být zajímavý, podle toho, jaké riziko se rozhodne podstoupit.

Jenže na druhou stranu mu právě kvůli účasti ve II. pilíři klesne státní důchod. Navíc, v případě, že člověk přijde o práci, je vážně nemocný nebo doma s dítětem na rodičovské dovolené, nechodí mu na penzijní účet nic, protože nic nevydělává, a tedy ani neplatí sociální pojištění.

Vyplatí se mladým

Nejvíc se vstup do II. pilíře vyplatí mladým lidem. U nich ani tak nezáleží na současné výši platu, protože je tam obvyklé, že v průběhu příštích let začnou vydělávat víc. Vzhledem k dlouhé době, po kterou si budou na svůj účet peníze dávat, si můžou dovolit riskovat a volit fond s  vyšším rizikem i výnosem. Naopak, čím je člověk starší, tím větší příjem by měl mít, aby se mu vstup vyplatil. Musí také počítat s  tím, že spořit bude jen omezenou dobu a s »pilířovými« úsporami by neměl hazardovat. Tedy volit fond s nižším výnosem a nízkým rizikem.

Podívejte se sami, komu a co se vyplatí. Tabulka vždy uvádí, jaký by byl pouze samotný státní důchod, a jaký důchod nabídne spojení důchodu státního a »pilířového«. Pro výplatu čerpání »pilířového« důchodu je pak počítána varianta s  dvacetiletou výplatou.

Přehlednou tabulku najdete ve fotogaleii pod článkem.

Různé strategie

Čím víc se jim blíží starobní důchod, tím se zvyšuje podíl bezpečnějších, ale méně výnosnějších investic (dluhopisy a termínované vklady). Strategie se od sebe liší právě »startovacím« podílem jednotlivých druhů investic.

Fotogalerie
1 fotografie