Vstup krok za krokem

* Chcete vstoupit do II. pilíře? Vybrat si můžete ze šesti penzijních společností.

* Až si vyberte tu penzijní společnost, ke které chcete vstoupit (nemusí to být ta samá, u které máte uzavřeno penzijní připojištění nebo doplňkové penzijní spoření, tzv. III. pilíř), podepíšete s ní smlouvu.

* Penzijní společnost vaší smlouvu pošle na Centrální registr smluv. Ten ji zaregistruje a od té chvíle už nemůžete z II. pilíře vystoupit.

* Pokud byste hned po podpisu smlouvy změnili názor a chtěli II. pilíř opustit, máte na to jen pár dnů, než bude vaše smlouva zaregistrovaná.

* Až Centrální registr smluv vaši smlouvu zaregistruje, pošle vám dopis

* O tom, že jste vstoupili do II. pilíře, musíte informovat vaši mzdovou účtárnu a v budoucnu mzdové účtárny všech firem, ve kterých budete pracovat. Pokud tedy změníte zaměstnavatele a jste ve II. pilíři, musíte to oznámit hned po nástupu do nového zaměstnání.

* Pojistné do II. pilíře za vás posílá váš zaměstnavatel. Ve stejném termínu jako platí zálohu na daň z příjmů, teď bude nově stejnému finančnímu úřadu platit i pojistné do II. pilíře.

* Poté, co finanční úřad dostane vaše pojistné odvedené zaměstnavatelem do II. pilíře, přepošle ho do vaší penzijní společnosti.

* Penzijní společnost vám pak jednou za rok pošle přehled převedených částek.

* Platit pojistné do II. pilíře musíte jen po dobu, kdy máte povinnost platit důchodové pojištění. Tedy, zjednodušeně řečeno, když pracujete.

* Pokud přijdete o práci, jste na mateřské nebo rodičovské dovolené, tak pojistné platit nemusíte (stejně jako je neplatíte do I. pilíře).

Výše vašeho důchodu se bude odvíjet i od toho, kolik a kde si spoříte
Autor: blesk.cz

Zapomnětlivcům hrozí sankce

Pokud svou účast v II: pilíři zapomenete ohlásit zaměstnavateli, čekají vás problémy. Neodvedené pojistné budete muset sami zpětně uhradit. K neuhrazeným částkám pojistného budete muset zaplatit i přirážku. Její výše záleží na tom, jestli o nedoplatku finanční úřad budete informovat sami nebo zaměstnavatel, nebo jestli na to přijde sám. Pokud se »přiznáte« sami, nebo toto oznámení učiní zaměstnavatel, budete platit přirážku ve výši 5 %. Jestli vás ale odhalí úředníci, bude vás to už stát 10 % z dlužné částky. Přirážka je příjmem státního rozpočtu.

Účtárna to musí vědět

O tom, že jste se stali účastníky II. pilíře (tedy že vaše smlouva byla zaregistrovaná v Centrálním registru smluv), musíte co nejdříve písemně informovat svého zaměstnavatele. Musí o tom vědět proto, že vám z platu bude srážet a odvádět peníze jinak než dosud. Z částky, které chodila na účet České správy sociálního zabezpečení, se nově přesunou 3 % na váš osobní důchdový účet u penzijní společnosti. Navíc ale mzdová účetní srazí ještě další 2 % z vaší hrubé mzdy a ty také pošle na ten samý účet. O co méně ale budete brát, o to víc pak budete mít na svém osobním důchodovém penzijním účtu + budete tam mít i peníze od státu, které by jinak skončily ve státním rozpočtu.

OSVČ platí jen jednou ročně

Osoby samostatně výdělečně činné, známé pod zkratkou OSVČ, jsou povinny odvádět úhradu pojistného do II. pilíře samy, a to jen jednou ročně. Termín je stejný jako pro podání daňového přiznání, tedy k 31. březnu (když si přiznání podávají sami bez daňového poradce) nebo k 30. červnu (pokud za ně daňové přiznání podává daňový poradce). Mohou ovšem využít možnosti hradit pojistné i během roku přede dnem jeho splatnosti do výše tzv. převoditelného přeplaktu, která činí 100 000 Kč, a tím prostředky již dříve zhodnocovat v důchodových fondech.