Existují tři základní způsoby, jakými se exekutor domůže peněz, které dlužíte: obstavením účtu, exekucí na váš majetek a srážkami ze mzdy nebo jiných příjmů. Ve všech třech případech jsou ale dána pravidla ve váš prospěch, která zajistí, že nezůstanete bez koruny. Nejsou-li dodržena, vždy existuje opravný prostředek, kterým se můžete bránit. Ve spolupráci s Exekutorskou komorou Blesk přináší výčet věcí a příjmů, které exekuci buď vůbec nepodléhají, nebo jen částečně.

Srážky z příjmů

Některé vaše příjmy exekuci vůbec nepodléhají a exekutor je nemůže postihnout exekučním příkazem. Jiné příjmy jako mzdu, důchod a další může exekuce postihnout jen částečně formou srážek, a to tak, aby vám zbyla tzv. nezabavitelná částka. Tu tvoří dvě třetiny součtu životního minima a normativních nákladů na bydlení. Aktuálně necelých 6 tisíc (5841,34 Kč). Na každou osobu, které jste povinni poskytovat výživné, se uplatní čtvrtina z hodnoty nezabavitelné částky (1460,34 Kč). Částka, nad kterou se srazí veškerý zbytek mzdy, je pro tento rok stanovena na 8762 Kč. Výpočty jsou v praxi ale komplikované, provádí je zaměstnavatel

Exekuci nepodléhají:

● dávky pomoci v hmotné nouzi
● jednorázové dávky sociální podpory
● příspěvek na bydlení
● dávky sociální péče

Exekuci podléhají jen částečně:

● mzda
● důchod
● nemocenská
● peněžitá pomoc v mateřství
● dávky státní podpory nevyplácené jednorázově (přídavek na dítě, rodičovský příspěvek aj.)
● odstupné, podpora v nezaměstnanosti a jiné

Exekuce na majetek

● Z exekuce majetku jsou vyloučeny věci, které nezbytně potřebujete k uspokojování hmotných potřeb svých a své rodiny nebo k plnění pracovních povinností.
● Zabavit vám exekutor ale nesmí ani věci, jejichž prodej by byl v rozporu s obecnými morálními pravidly. Přijít byste tak neměli o běžné oblečení, základní (nezbytné) vybavení domácnosti, snubní prsten a jiné předměty podobné povahy.
● Sáhnout exekutor nesmí ani na zdravotnické potřeby a jiné věci, které potřebujete vzhledem ke své nemoci nebo tělesné vadě.
● Překvapením pro vás možná bude, že exekutor nemůže zabavit ani nalezenou hotovost. Respektive může zabavit jen takovou částku, aby vám zůstal dvojnásobek životního minima (6820 Kč).

Dojde-li přesto k sepsání takových věcí, můžete se do 15 dnů bránit podáním návrhu na částečné zastavení exekuce u soudního exekutora.

Příklady nezabavitelných částek

● Svobodná, bezdětná zaměstnankyně bude mít základní nezabavitelnou částku 5842 Kč
● Ženatý zaměstnanec s manželkou a jedním dítětem bude mít nezabavitelnou částku 8762 Kč (5841,34+výživné na manželku a dítě 1460,34+1460,34)