Zajímavé informace o českých domácnostech přinesl aktuální průzkum marketingové agentury mezi 1726 respondenty. Jejich příjmy a výdaje jsou překvapivé. Téměř 70 % lidí platí za bydlení do 5 tisíc korun, za energie pak dalších 2140 Kč. Necelých 5 % lidí ale každý měsíc na účtech za elektřinu a plyn zaplatí přes 5 tisíc korun.

Na dovolené a v telefonu se rozšoupneme
Dovolená stojí Čechy průměrně 25 783 Kč. Nad 30 000 Kč je ochotno dát celých 22 % lidí. Do 10 tisíc korun si každoročně od práce oddechne 32,2 %.
Průměrný český účet za telefon představuje 1109 korun. Nejčastěji platíme do 500 korun za měsíc. Více než čtvrtina Čechů měsíčně provolá 700 až 100 Kč. Více než 7 % lidí dokonce nad dva tisíce.

Jíme dost a všude, utrácíme ale málo
Češi jsou národ jedlíků a opět se to potvrdilo. Průměrná měsíční útrata české domácnosti za jídlo je 7 169 korun. Nejčastěji domácnosti utrácejí mezi 2 až 5 tisíci. Více než čtvrtina lidí pak »projí« 7 až 10 tisíc. Téměř polovina dotázaných sice pravidelně navštěvuje restaurace, ale většina z nás tam nechá méně než tisícovku měsíčně.

Nákupy, kultura i doprava do 3300 Kč
Ačkoli to na ulicích není moc vidět, většina z nás si prý každý měsíc koupí něco nového na sebe. Více než dvě třetiny lidí každý měsíc za oblečení utratí do tisíce korun, ale jen 3 % se přehoupnou přes hranici 5 tisíc korun.
Průměrná útrata za dopravu, sport a kulturu v českých domácnostech dělá 2306 korun z rodinného rozpočtu. V polovině případů se vejdeme do tisíce korun, 45 % lidí pak za tyto věci vydá měsíčně od 1 do 5 tisíc korun.

Jak jsme na tom s rodinným rozpočtem:
1) Plat
Nejčastěji si Češi vydělají měsíčně mezi 20 a 30 ti-síci korunami. Dobrá zpráva je, že lidí s příjmem do 7 tisíc je jen 6,5 %. Lidí s příjmem nad 50 tisíc je téměř čtvrtina!
2) Výživné
Výživné pobírá 7,3 % lidí. Nejčastěji jde o částky do 3 tisíc korun. Třetina lidí pobírá výživné ve výši 3 až 5 tisíc korun. Výživné nad 10 tisíc korun překvapivě pobírá 13,7 % lidí.
3) Příjmy z pronájmu nemovitosti
Svou nemovitost pronajímá 14 % lidí. Ve více než polovině případů jako měsíční nájem dostávají od svých podnájemníků částky mezi 5 a 10 tisíci korunami.
4) Sociální přídavky
Sociální přídavky pobírá 7,4 % dotázaných. Jejich průměrná výše je 5 941 korun měsíčně. Většinou jde o částky do 5 tisíc Kč.
5) Jiné pravidelné příjmy
Kolonku Jiné pravidelné příjmy vyplnilo 14,2 % li-dí. Jde nejčastěji o příjmy z vedlejší pracovní čin-nosti a jejich průměrná výše je 10 114 Kč. Tři čtvr-tiny lidí mají pravidelný vedlejší příjem ve výši do 5 tisíc korun měsíčně.

Součet platů v průměrné české domácnosti je 43 278 korun! Celkové příjmy domácnosti jsou o něco vyšší - představují v průměru 47 257 korun. Téměř čtvrtina lidí se ale pohybuje jen mezi 10 a 20 tisíci korunami. Třetina pak má příjem od 20 do 30 tisíc korun. Na padesát tisíc korun měsíčně si součtem všech příjmů přijde čtvrtina rodin.

Fotogalerie
5 fotografií