Cyklista jako jakýkoliv jiný řidič je povinen umožnit chodci, který je na přechodu pro chodce nebo jej zřejmě hodlá použít (tedy především zastavením u okraje vozovky a otočením čelem k přechodu), nerušené a bezpečné přejití vozovky.

Proto se musí cyklista přibližovat k přechodu pro chodce takovou rychlostí, aby mohl zastavit dopravní prostředek před přechodem pro chodce, a pokud je to nutné, je povinen před přechodem pro chodce dopravní prostředek zastavit.

Naopak chodec nesmí vstupovat na přechod pro chodce nebo na vozovku bezprostředně před blížícím se cyklistou. Jakmile vstoupí chodec na přechod pro chodce, nesmí se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat.

Spěch se nemusí vyplatit

Obecně rozhoduje, zda se v okamžiku vstupu chodce do vozovky na přechodu nachází cyklista v dostatečné vzdálenosti od přechodu, tak, aby mohl plynule a bezpečně zastavit – řidič nesmí být nucen k náhlé změně směru nebo rychlosti jízdy.

Důležité je pozorovat, zda cyklista brzdí, či nikoliv. Soudy vycházejí z tzv. principu omezené důvěry. Podle tohoto principu po účastníkovi silničního provozu nelze spravedlivě požadovat, aby bez dalšího předpokládal veškerá možná porušení pravidel tohoto provozu jinými účastníky, tedy i chodci.

Doporučujeme do vozovky nevstupovat a vyčkat na zastavení cyklisty, když je velice obtížné odhadnout brzdnou dráhu dopravního prostředku.

I zraněný chodec za svou neopatrnost navíc zaplatí

Pokud vstoupil chodec do vozovky před bezprostředně se blížícím cyklistou a bez přiměřených důvodů spoléhal na to, že cyklista stihne zastavit, pak platí, že přestože byl chodec sám těžce raněn, bude nucen uhradit cyklistovi škodu na zdraví - náklady na léčiva, bolestné, ztrátu na výdělku po dobu pracovní neschopnosti, ztížení společenského uplatnění (pokud cyklista měl z úrazu trvalé následky – např. špatnou pohyblivost ruky) a věcnou škodu – náklady na opravu jízdního kola a náhradu škody za poničené speciální cyklistické oblečení.

Zdravotní pojišťovna může uplatnit na chodci nemalé náklady vynaložené na léčení pacienta – cyklisty. Proti chodci bude pravděpodobně vedeno trestní řízení pro trestný čin těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti.

Více informací na www.das.cz nebo na infolince 800 10 55 10