ONLINE CHAT
Dobrý den,pane profesore,jak často by se měla provádět kontrolní kolonoskopie po operaci Ca tlustého střeva/operace v r 2008,každoroční pet CT vpoř./? Schválil byste letní dovolenou u moře?Děkuji za rady.(Ivana Lišková)
Foto
Vážená paní, záleží na stadiu onemocnění, pokud se jedná o časné stadium nevidím in dikaci k opakovaném u PET/CT vyšetření, frekvence koloskopického cyšetření závisí na přítomnosti polypů ve zbylém střevě, ovykle jedenkrát za 2-š roky, letní dovolenou u moře bych schválil pokud se vyvaruje nadměrného osluněn í. L.petruželka
Dobrý den pane profesore, prosím o zodpovězení dotazu zda je, případně jak je velká šance na vyléčení nemalobuněčného zhoubného nádoru na plíci (ve stadiu, kdy nejsou v těle metastáze) radiofrekvenční ablací, popřípadě jinou metodou bez operace. Děkuji za odpověď.(Vlastimil Rosůlek)
Foto
Vážená pane, pokud je operace technicky proveditelná a nejsou interní kontrain dikace pro výkon bych vna prvním mistě doporučil chirurgické řešení a ostatní modality uvažoval až případě nemožn osti chirugického zásahu. L.petruželka
Je potřeba už v mladším věku (okolo 20 let) docházet na nějaké preventivní kontroly? Pokud ano, tak kam přesně? Děkuji za odpověď.(Hanka)
Foto
Vážená paní ve vašem věku je na prvním místě gynekologickápreventivní kontrola, další při zvýšeném riziku genetické zatěže při nadměrném výskytu nádorových onemocněn í v rodině zejmána v nižším věku. L.Petruželka
Dobrý den, chtěla bych se zeptat, zda je prokázaná spojitost rakoviny s užíváním antikoncepce?(Veronika)
Foto
Vážená paní, u karcinomu prsu může při narušení křehkého hormonální rovnováhy k mírnému navýšení rizika zejména při delším podávání a gynekolog by měl i při použití moderních prostředků ženu informovat, L.Petruželka
máte vztek, když operujete kuřáka? Děkuji za odpověd. (jana b.)
Foto
Vážená paní každý je zodpovědný sam za sebe a měl by znát rizika, kterým se vystavuje. Léčba již diagnostikovaného onemocnění ovlivnit přístup k léčbě nemoci . L.Petruželka
Dobrý den. Prosím o odpověď na otázky. 1) Existuje nějaká prevence proti rakovinovému onemocněni? 2) Je pravda, že spouštěčem rakoviny je stres? 3) Je pravda, že mamografické vyšetření prsou je zdraví škodlivé? Děkuji za odpovědi a přeji krásný a úspěšný den.(Simona)
Foto
Vážená paní . Ano - je možné významně snížit rizika vznikmu nádorového onemocnění změnou životního stylu (nekouřit, úprava stravovacích návyků, vyv arová í se nadvázem dostatek fyzické aktivity, vyv arování se nadněrně expozici UV záření, zredukovat konsumaci alkoholu, vakcinace pri HPV, hepatitdě...) Stres může být v kombinaci s osttatními faktory rizikem, ale jeho vliv se dá obtížně prokázat. Mammografické vyšetření v určených centerch s použitím moderních přístrojů s min imální radiační záteží ve stanovené věkmové skupině nelze prohlísit za škodlivé nebot časná detekce nádoru je předpokladem jeho trv alého vyléčení. L.Petruželka
Dobrý den, zajímám se o komplexní onkologickou preventivní prohlídku a chci se zeptat,je-li v Praze podobně specializované pracoviště jako je v Brně MOÚ,které tyto prohlídky(placené pacientem)nabízí.Jak často je tato prevence indikovaná a efektivní?Jak je toto jednorázové celkové vyšetření náročné na množství testů a dalších výkonů?Je mi 55 let. S pozdravem Vám děkuji za radu. (Zuzana Marešová)
Foto
Vážená paní, na komplexní onkologickou prohlídku máte nárok u svého PL včetně skrininkových programů pro gynekologických, mamárních a kolofrektálních. Preventivní prohlídky hrazené nemocném mohou zjistit současný stav , ale nanahrazují skrinink. V Praze se je možné obrátit na centrum individuální péče VFN.L.Petruželka
Rakovina ( plic), je to záležitost spíše genetická a nebo je více z prostředí, kde žijeme, kde je zvýšený výskyt Radonu ? Jak se co nejlépe chránit, když už v rodině (měli rodiče) rakovina je ? Snažím se žít zdravě, nekouřím, nepiji, sportuji a jídla si vybírám.(Věrka)
Foto
Vážená paní rakovina plic patří mezi tzv. preventabilní nuádory na jejichž vzniku se podílí známé faktory prostředí ( na první místě je kouření), ostatní vlivy včetně radonu mohou ostatní vlivy potencovat.Genetické vlivy zatím nebyly jednoznačně odhaleny ale jistě u malého % jedinců budou v budoucnoszi odhaleny. Co se týjá rodinéo zátěže, pokud se onemocnění vyskytlo v mladším věku pod 50 let dopo. genetickou kon sultaci. Jinak vámi uvedneý životní styl mohu jen doporučit. Pro rakovinu plic bohižel zatím neexistuje jednoznačně průkazná skrininková metoda i kyž se uvažuje o nízkotátewžovém spirálním CT u rizimových jedinců. L.Petruželka
Dobrý den, jak se díváte na kouření elektronických cigaret. Jsou zdraví škodlivé? děkuji za odpověď(Alenka J.)
Foto
Vážená paní, nejsem odborník na elektronické cigatery, ale riziko by měly snižovat, doporučuji k přesnému vyjádření kontaktovat poradny pro odvykání kouření. Podle mého názoru elektronické cigarety jsou přechodem k úplné kuřácké abstinenci. L.petruželka
Jaká jsou doporučená vyšetření pro včasné odhalení rakoviny plic u potenciálně ohrožených lidí?(petrm)
Foto
Vážený pane, je připravovan pilotní skrininkový program s využitím nízkozátěžového spirálního CT pro ohrožené jedince na základě výsledků studie provedené v USA. Přínos tohoto postupu je nutno ověřit. L.Petruželka
Dobrý den pane profesore. Manžel byl vyšetřen na PET/CT s tímto závěrem: Hypermetabolizmus FDG v plicním tumoru dolního laloku pravé plíce zasahujícím do plicního hilu s postobstrukční infiltrací peritumorozně, dále v ipisilaterální tumorózní lymfadenopatii mediastina vpravo a v tumorózní lymfadenopatii hepatoduodenálně svědčí pro přítomnost viabilní nádorové tkáně. Jako laik tomu nerozumím, ale bylo nám řečeno, že je to moc špatné. Nyní probíhá chemoterapie. Manželovi je 61let. Máme nějakou naději? Děkuji za odpověď(Zdenka )
Foto
Vážená paní, bohužel nemám k dispozici výsledkek předpokládaného odběru tkáně a výsledek histologického vyšetření a dalších zobrazovacích metod, nálezy na PET/CT je nutno hodnotit individuálně ve vzahu k primární lokalizaci nádoru a aplikolvané léčbě. Bez bližší znalosti nemoci se nemohu zodpovědně vyjádřit. L.petruželka
může mít člověk rakovinu plic aniž by to bylo vidět na rtg děkuji za odpověd(richard)
Foto
Vážený pane, ano je to m ožné, proto rtg hrudníku není vhodná metoda pro skrinink. L.Petruželka
Dobrý den, prosím, proč pojišťovny odmítají proplácet biologickou léčbu lidem, které rakovina položila na postel, jsou sice nechodící, ale odhodlaní bojovat s rakovinou, proč tzv. léžákům se tato léčba neproplácí, čeho se potom mají onkologicky nemocní lidé "chytnout" , jaký mají záchytný bod? Chemoterapie, vždyť ta jen lidi nemocné s rakovinou ve větším případě dobije neboli ..zabije. Kdy se přestane lidem nemocným rakovinou lhát o léčbě pomocí chemoterapie? Chápu , že nejsme Bohové, ale tak, jak musela odejít naše maminka před 23 léty, tak musel odejít mladý bratr v r.2012. V čem se pokročilo? Děkuji Vám J.U.(Jana Uličná)
Foto
Vážená paní, tzv. cílená biologická léčba je účinná pouze u určitých typů onemocnění na základě tzv. molekulárního profilu nádorového onemocnění. V řadě případů se kombinuje s chemoterapií a zatím ji nenahrazuje. U některých onemocnění jako jnsou např. nádory ledvin je chemoterapie neúčinná a cílená léčba se podává samostatně. Co se týká rakoviny plic u 8-9% nemocných jsou přítomny změny na bun ěčné úrovni (mutace receptoru EGFR), kde je možné použíž biologickou léčbi samostatně a překážkou by neměl být celkový stav. In dikace a podáván í léčby je možné ve vyjmenovaných komplexních on kologických centrech a je zopdpvědností každého lékaře vybrat správnou léčbu pro správného nemocného. L.Petruželka
Dobrý den. Je mi 57let, můj otec zemřel na rakovinu plic v 70letech. Matka se léčí v UHKT v Praze na lymfom NHL. Je jisté, že některou rakovinou onemocním i já? Jsem nyní po gyn.operaci /myom 0,75kg a odebrání současně vaječníků, a hystologie v pořádku. Bohužel již chodím 10 rok na MAMO a SONO vzhledem k velkému zhutnění mléč.žláz/časté ozařování mi na klidu též nepřidá/. Ale k mé hlavní otázce: V nemocnici Na Bulovce je nové centrum léčení rakoviny. Dost mi zarazilo, že pojišťovny nechtějí léčbu hradit.Tzn., že centrum bylo postaveno pouze pro ty majetné, kteří si mohou 200.000,-Kč dovolit? Také je otázkou z jakých peněz bylo centrum financováno a zda může stát, pojišťovna atd. rozhodovat, zda člověk umře nebo může žít.? Vážený pane profesore, velice děkuji za Vaši osobní odpověď i názor na výše uvedené Centrum. (Drahuše)
Foto
Vážená paní, dědiční dispozice ke vzniku rakoviny jsou u 7-9% jedinců celé poulace a jejich přítomnost je vyšší zejména pokud se v rodině vyskytují nádorová onemocnění v mladším věku pod 500 let a nebo se jedná o neobvyklý počet těchto onemocnění uv rodině v jakémkoliv věku. mamografické vyšetření v ramci skrin ku mohi doporučit rizika radiační zatěže minimalizujmí moderní přístroje a při nbejanostech je možné využít vyšetření magentickou rezonancí, doporučil bych i úcast ve skrinku pro nádory tlustého střev. Pro plicní nádory zatím účinný skrinink neexistuje i když se o něm uvažuje. Co se týká zmíněného centra jedná se o nový způsob o ozařování, který je vhodný pouze u vybraných n ádorů a lokalizací jinak neořináší jednoznačný benefit ve srovnání s ozařováním používaným kom plexních onkologoických centerch.K otázce financováni se neumím vyjádřit. L.Petruželka
Je rakovina plic dědičná?táta a strejda na ni zemřeli,oba byli silní kuřáci,já sám nekouřím,mám jít na genetiku?děkuji za odpověd(Pavel)
Foto
Vážený pane, na vzniku rakoviny se podílí více faktorů zejména z prostředí ve kterém žijeme a ve vztahu k životnímu stylu, nádorů s prokazatelnou dědičnou dispozicí je kol 7-9%. genetické vyšetření je vhodné pokud v příbuzenstvu se vyskytlo toto onemocnění v nižším věku pod 50 let, v případě zvýšené zatěže tímto onemocněním v jakémkoliv věku. Vy ač nekuřák jste byl patrně vystaven pasivnímu riziku. Doporučuji absolvovat preventivní on kologickou prohlídku u PLL.Petruželka
Dobrý den pane profesore, můj dotaz se týká postupu léčby mestáz do plic. Jsem po léčbě rakoviny prsu (chemoterapie, ablace s odstraněním axily, radioterapie), nyní hormonální léčba. Je nutná znovu chemoterapie? (Martina)
Foto
Vážená paní, léčba rakoviny prsu záleží na biologických vlastnostech nádoru, které bohužel neznám. Pokud se jedná o onemocnění hormonálně dependentn í při omezeném rozsahu postižení je hormonální léčna možná, nekombinuje se s chemoterapií dohromady. Při rychlé progresi onemocnění je chemoterapie léčbou další volby. L.Petruželka
jak to ze maji rakovinu plic i ti co nekourili nikdy(slunicko)
Foto
Vážená, rakovina je onemocnění vznikající na úrovni genové poruchy , které organismus není schopen opravit, vliv známých zevních faktorů (kouření a další) tuto opravu ztěžuje, ale neznamená to, že nemůže dojít k tomuto procesu i u těch u kterých rizikové faktory nejsou přítomny , rakovina plic u nekuřáků se vyswkytuje významně méně , ale ukazuje se že je to patrně odlišné onemocnění než rakovina kuřáků. To nezpochybnuje protikuřícká opatření, L.Petruželka
asi 8 měsiců mám suchý kašel, po vyšetření na plicním byly zjištěny chlamydie a neúspěšně léčeny ATB. Kašel mě vysiluje, jsem unavená. Co dál? Léčím se i s tyreotoxikozou. Mám 62 let a jsem aktivní.(Hana V.)
Foto
Vážená paní, doproručuji znovu kontaktovat specializovaného odborníka pneumologa, který jistě doporučí další vyšetření k vyřešení vašeho problému, jako onkolog vam více nemohu pomoci, L.Petruželka
Vážený pane profesore, v roce 2010 mi byla odebrána ledvina s Grawitzovým nádorem III.st. Po roce se objevily meta v plících. Nasazena léčba sutentem. Téměř rok sutent zabíral, ale pak opět došlo k progresi. Další léčba afinitorem se hned po prvním CT ukázala jako neúčinná a tak od začátku ledna tohoto roku si píchám obden Roferon, nyní zvýšeno na 6MIU. Mám mnohočetné meta v mezihrudí, nelze prý odstranit oparativně. Stejně tak prý nejde ani použít cyber knife, který je v Ostravě. Snažím se posilovat alespoň imunitu, piji čaj z kůry vilcacory, jím hodně zeleniny. Jsou na obzoru nějaké nové možnosti léčby rakoviny plic? Jaký máte názor na alternativní léčbu? Jedlá soda, MMS, česneková kůra atd. Děkuji za případnou odpověď.(František Žváček)
Foto
Vážený pane, možnosti léčby vašeho onemocnění se významně rozšířily,nemohu se vyjádřit k posloupnosti léčby neznajíc detaily, ale léčba sunitinibem je standardní indikací v první linni, je obtížné se vyjádřit k selhání léčby druhé linie. Pokud je možné chirurgické odtranění metastáz vždy by mělo být zváženo. Alternativní léčba nemůže nahradit léčbu konvenční a svým pacientům ji nedoporučuji ale pokud nenahrazuje léčbu konvenční ani nezakazuji. U svého lékaře bych se dotázal o množnosti zařazení do klinického výzkumu s novými léky. L.Petruželka
Vazeny pan profesor Petrzelka, mojmu manzelovi bola zistena rakovina jazyka, pred 2 tyzdnami odstranena pol jazyka a lymfaticke uzliny, hoci neboli zasiahnute. Bude potrebovat ozarovanie a chemoterapiu?A za ako dlho po operacii to ma byt?Moze sa rakovina vratit?Za odpoved vopred dakujem a som s pozdravom.(Dana Nabil)
Foto
Vážený pane, je obtížné odpovědet neznajíc histologický typ a rozsak primárního procesu a rozsah operace. Kadopádně pro snížení rizika návratu onemocnění je třeba využít všech léčebných modalit a vzheldem k lokalizaci v kořeni jazyka bude pooperační radioterapie vhodná. L.Petruželka
Dobrý den.Mám dost těžké průduškové astma. Hrozí mi rakovina plic?(Ivona)
Foto
Vážená paní, předpokládám, že jste nekuřačka, přímá souvislost s vaší nemocí není jednoznačná, ale jakékoliv příznaky by neměly být podceněny a váš ošetřující lékař je jistě infoirmován L.Petruželka
Dobrý den,chtěla bych se zeptat.Mám maminku která se léčí na rakovinu prsu již 15let a teď se to dalo na plíce.Vyzkoušely jsme všechny možné metody a stále se jí špatně dýchá.Ráda bych se s Vámi sešla nebo dostala na Vás kontakt kde bychom mohly probrat jijí zdravotní stav neboť je to na delší povídání.Přeji Vám mnoho úspěchů ve Vaší práci. S přáním hezkého dne Horová Pavla č.t. 722965500 (Horová Pavla)
Foto
Vážená paní, na stránkách VFN jsou kontaktní adresy včetně možností konsulatce. L.Petruželka
Dobrý den,mamince byla zjištěna rakovina slinivky,zajímá mě,je-li nějaká šance na léčbu,třeba využitím biologické léčby.Děkuji(Ivana J.)
Foto
Vážená paní, velmi záleží v jakém rozsahu bylo onemocnění zachyceno a zda-li je možné operačn í řešení. Předpokládám, že se jedná o adenokarcinom. Pokud není operační řešení možné a není útlak žlučových cest pak je možné použít chemoterapii, účinnost biologické cílené léčby zatím nebyla přesvedčivě prokázána a je předmětem klinického výzkumu.Konsultace možná. L.Petruželka
Dobrý den, byl mi diagnostikován AdenoCarcinom plic ve stádiu T1bN0M0 a v podstatě záleží na mém rozhodnutí, jestli jako způsob léčby bude zvolena operace nebo radioterapie. Chtěla bych se zeptat, jestli je možné v tomto případě vyléčení bez operace, případně jaké jsou možnosti léčby. Děkuji Anna J.(Anna J.)
Foto
Vážená paní jedná se o velmi časné stadium, nevím kde je proces přesně lokalizován a v jaký je váš celkový stav ve smyslu dalších chorob ve vztahu k riziku operačního výkonu. Pokud je možné operační řešení upřednostnil bych tento postup s očekávaným dlouhodobým výsledkem Vyléčení bez operace nebo radiotereapie není možné. L.Petruželka
Maminka má rakovinu plic,je jí 76let má metastáze,chodila na chemoterapii i na ozařování,ale operaci odmítá.Má ještě význam další léčba,DĚKUJI(Olina Fajtová)
Foto
Važená paní,pro odpoved bych potřeboval znát typ, rozsah onemocnění a podávanou léčbu, věk není kontraindikací k léčbě, spíše je otázkou o jaký operační výkon se jedná pokud již byla předléčena chemoterapií a ozařování a co se od nej očekáva. L.Petruželka
Dobry den, chtel bych vedet jestli je mozne nejak spozorovat na sobe priznaky ktere jsou varovne a jestli kdyz mne rontgenovali a rekli ze je to v pohode i kdyz pocitove to tak neni, tak jestli je to na 100% teda v pohode.(Martin)
Foto
Vážený pane, předpokládám, že se jedná o varovné příznaky v souvislosti s nádorem plic, tam patří především déle přetrvávající kašel/často obtížně odlišitelný od tzv.kuřáckého kašle), příměs krve ve vykašlávaných hlenech a další příznaky varovné pro všechna nádorová onemocnění jako je váhový ubytek, nechutenství, únavnost atd. Rtg hrudníku je základním vyšetřením při klinických příznacích, ale jako skrinikové vyšetření pro zachyt nemoci která je klinicky němá, tam je vhodnější CT, ale skrinkový program zatím v CR neí a měk by být vyhrazen pro rizikové jedince (bývalí kuřáci, chronická obstrukční choroba plicní), L.Petruželka
jsem bývalý kuřák, mám stále NSE kolem 50-60, co mám dělat? (Josef Steklý)
Foto
Vážený pane, NSE nenní diagnostický marker a výsledky mohou byt zkreslené, spíše bych doporučoval preventivní onkologickou prohlídku u PL ev odborného pneumologa. Jinak pro rizikové jedince je připravovan zatím pilotní projekt skrinku s využitím nízkozátežovího CT vyšetření vycházejích z výsledků studie provedené v USA. Očekávám jeho zahájení v bzké době, L.Petruželka
Dobrý den, pane profesore, nemám dotaz, jsem onko pacientka po odebrání vaječníků a celkové hysterektomii v roce 2004. Díky lidem, jako jste Vy, jsem stále tady a opět ve formě. Děkuji a přeji hodně zdraví a snad v budoucnu i úbytek nás - pacientů. S úctou Alena V. (alkaholka)
Foto
Děkuji za příjemnou zprávu, bohužel v budoucnosti úbytek nových onemocnění nelze očekávat L.petruželka
Dobrý den, pane profesore,co dělat, když je mi doporučen lék, je schválen zdrav.pojišťovnou, ale nemocnice mi jej z důvodu vysoké ceny nechce nasadit.Jedná se o biologickou léčbu, je mi 28 let. Děkuji za odpověď(hejnyšová)
Foto
Važená paní, cílenou biologickou léčbu je možné podávat v ve vyjmenovaných Komplexních onkologických centrech podle schválených indikací pro jednotlivé diagnozy a klinická stadia, bohižel nevím o jaký lék a v jaké indikaci se jedná, ale pokud by byla splněna všechna kriteria pro jeho podání v KOC by nemělo být podání limitováno L.Petruželka